Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Niech się święci 1 Maja!

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii

Niech się święci 1 Maja!

1 maja – od 134 lat kontynuujemy walkę przeciwko kapitalistycznemu wyzyskowi, wojnie, bezrobociu i nędzy.

Oddajemy cześć walkom klasowym oraz bohaterom naszej klasy starając się być ich wartościowymi i zdolnymi następcami. Święto Ludzi Pracy to dzień, w którym możemy ocenić nasze siły, organizację, bojowość oraz ideologiczno-polityczną gotowość do spełnienia wielkich wymogów współczesnej walki klas.

1 maja to nie tylko dzień pamięci dla całej klasy pracującej. To jest szczególnie dzień odpowiedzialności za to jak każdy robotnik może uczestniczyć w walce klas, organizować się w każdym miejscu pracy, w każdej branży. Obecnie konkurencja między głównymi centrami imperialistycznymi, ich burżuazją oraz sojuszami, zaostrza się.

134 lat temu chicagowscy robotnicy swoją krwią przypłacili walkę o lepszy byt i o sprawiedliwszy dla nich los, o lepszy świat.

128 lat temu polscy robotnicy wyszli na ulice przemysłowej Łodzi w walce z carskim feudalizmem i dzikim kapitalizmem rosyjskim.

Pierwsza Międzynarodówka, aby uczcić pamięć poległych towarzyszy z chicagowskiej fabryki, ogłosiła, że co roku 1 maja będzie dniem hołdu i chwały dla wszystkich robotników na świecie, a sztandarem Proletariatu i Międzynarodówki Komunistycznej będzie Sztandar Czerwony.

Raz do roku, co roku, wyzyskiwani i ciemiężeni przez kapitalistów wolni ludzie, ludzie pracy manifestują swoją jedność, siłę i wiarę w lepsze jutro socjalistyczne.

Tylko zjednoczeni, tylko razem proletariusze mogą zwyciężyć i zbudować świat sprawiedliwy, bez wojen, nędzy, głodu i wyzysku.

Zawołajmy na pochodzie pierwszomajowym pod czerwonym sztandarem:

Wiwat 1 maja!

Wiwat Proletariat!

Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!