Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

50 lat Huty Katowice

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii

50 lat Huty Katowice

50 lat temu, 15 kwietnia 1972 roku w Dąbrowie Górniczej rozpoczęła się budowa Huty Katowice. Stanowiła ona element planu industrializacji Zagłębia Dąbrowskiego i wielkich inwestycji rządu Edwarda Gierka takich jak budowa linii hutniczo-siarkowej.

Przy inwestycji w Dąbrowie Górniczej zatrudniono ponad 50 tysięcy osób. Byli wśród nich również przyjezdni z rejonów wiejskich, którzy później znaleźli zatrudnienie w Hucie. Generalnym wykonawcą całej inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Budowy Huty im. Lenina. Budowniczowie wzorowali się na planach najnowocześniejszych zakładów funkcjonujących w różnych krajach. Hutę wyposażono w najnowocześniejsze wówczas urządzenia do kontroli produkcji, korzystając zarówno z technologii radzieckich, jak i zachodnioeuropejskich.

„Przyjechaliśmy całą brygadą, znaleźliśmy się w Budostalu 4. Stawialiśmy halę, kryliśmy dachy, m.in. na hali pieców wgłębnych i na walcowni. Jeśli wszystko szło do przodu, to nas po prostu cieszyło” wspomina Jan Opoka, który jako członek brygady młodzieżowej uczestniczył w budowie.

Pierwszy wydział zakładu rozpoczął pracę w 1975 roku, a wielki nr 1 rozpalono 2 grudnia 1976 roku. Cztery lata później Huta osiągnęła produkcję 4,5 mln ton stali i zatrudniała ponad 25 tysięcy pracowników. Dla pracowników powstawały osiedla mieszkaniowe. Na rzecz Huty pracowała również sieć mniejszych, powiązanych z nią zakładów.

Huta rozwijała produkcję do roku 1997, chociaż od początku lat 90. i przekształcenia jej w spółkę akcyjną spadało zatrudnienie. Największy kryzys nastąpił w okresie od 1997 do 2001 roku, kiedy to z zakładu wyodrębniono wiele spółek zależnych, które zbankrutowały. Spowodowało to masowe zwolnienia.

W roku 2003 Huta została sprzedana hinduskiemu koncernowi hutniczemu, noszącemu obecnie nazwę ArcelorMittal. Zakład zatrudnia około 4 tysiące pracowników.