Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Stanowisko Światowej Rady Pokoju w sprawie kryzysu na Ukrainie

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii

Stanowisko Światowej Rady Pokoju w sprawie kryzysu na Ukrainie

Światowa Rada Pokoju (WPC) wyraża głębokie zaniepokojenie niezarastającym napięciem w rejonie Europy Wschodniej, a szczególnie na Ukrainie. Wynika ono głównie z rosnącej, agresywnej ekspansji NATO na wschód Europy i rozmieszczeniem wojsk sojuszu od Morza Bałtyckiego po Bułgarię, tworzącego pas otaczający Federację Rosyjską.

Od zamachu stanu, do którego doszło w Kijowie w 2014 roku i przejęcia władzy przez reakcyjne pro-faszystowskie siły, sponsorowane przez Stany Zjednoczone i NATO oraz Unię Europejską, Sojusz Północnoatlantycki planował i wdrażał dalszą ekspansję. Miała ona na celu włączenie Ukrainy do największej machiny wojennej odpowiedzialnej za wojny, zbrodnie i zamachy stanu.

NATO otwarcie ogłasza swoje agresywne cele. Podczas szczytu w Warszawie w roku 2016 zadeklarowało gotowość do ataku nuklearnego na przeciwników. Wielkie ćwiczenia wojskowe takie jak niedawne “Defender Europe 2021,” oraz nowa strategia NATO 2030, przyjęta przez wszystkie kraje członkowskie, ogromnie nasilają napięcia i stanowią realne zagrożenie wojną w regionie, mogącą prowadzić do globalnego konfliktu.

WPC jest świadoma, że wojny i konflikty troczą się o dostęp do surowców naturalnych, energii i szklaków, zyski kapitału oraz strefy wpływów mocarstw. Ponad 1,7 biliona dolarów wydawanych rocznie na zbrojenia (w tym 40% tej kwoty przez USA) z jednej strony, a z drugiej 820 milionów ludzi cierpiących głód, pokazuje niesprawiedliwość współczesnego świata zdominowanego przez imperializm. W czasie globalnej pandemii tym bardziej oburzające jest jak ograniczony zostaje dostęp wielu społeczeństw (szczególnie w Afryce) do szczepień, a medycyna podlega wielkim korporacjom farmaceutycznym i rządom państw kapitalistycznych.

Bieżące napięcia i wojenna retoryka w Europie Wschodniej i wzrost obecności militarnej wokół granic Ukrainy mają poważny wpływ na codzienne życie ludów w Europie i na całym świecie, w tym podwyższanie cen paliw oraz gazu ziemnego, służące konkurującym ze sobą wielkim koncernom energetycznym.

Grom wojennym towarzyszy ideologiczna kampania przepisywania historii, w której czołową rolę pełni Unia Europejska, zrównująca reakcyjne ideologie faszystowskie i nazistowskie z siłami, które pokonały nazizm siedemdziesiąt lat temu.

W obecnej sytuacji ludzie i siły chcące pokoju, powinni odrzucić i potępić imperialistyczną retorykę oraz plany wojenne, domagać się wycofania wojsk NATO z regionów otaczających Ukrainę oraz deeskalacji ze wszystkich stron. WPC od swojego powstania walczy z NATO, wzywa do jego rozwiązania i popiera walkę ruchów ludowych w państwach członkowskich Sojuszu o wycofanie się z niego.

WPC jest zdeterminowana w oporze przeciwko NATO i będzie aktywnie uczestniczyć, wraz z naszymi partnerami, w protestach przeciwko Sojuszowi 29-30 czerwca 2022 w Madrycie, podobnie jak w poprzednich podobnych wystąpieniach pod hasłem „Tak dla pokoju, nie dla NATO”.

Światowa Rada Pokoju jako organizacja antyimperialistyczna z długimi tradycjami z zasady sprzeciwia się imperialistycznym wojnom i broni praw ludów oraz ich uzasadnionych postulatów, walczy także o świat bez wojen imperialistycznych oraz wyzysku, świat pokoju i sprawiedliwości społecznej.