Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

77. rocznica wyzwolenia Warszawy

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii

77. rocznica wyzwolenia Warszawy

17 stycznia przypada 77 rocznica wyzwolenia Warszawy przez żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Czerwonej. Przed Pomnikiem Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich odbyła się uroczystość złożenia kwiatów, w której uczestniczyły między innymi środowiska kombatanckie oraz przedstawiciele Komunistycznej Partii Polski.

17 stycznia 1945 roku wojska polskie i radzieckie oskrzydliły Warszawę i ruszyły do natarcia z północy oraz południa. Miała miejsce przeprawa sił polskich, które przekroczyły Wisłę z warszawskiej Pragi. 2 i 6 Dywizja Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego wkroczyły do ruin stolicy. W kilku punktach miasta doszło do starć z wycofującymi się Niemcami. Do godziny 16:00 Warszawa była wolna. 19 stycznia odbyła się w Warszawie defilada żołnierzy WP.

Podczas styczniowej ofensywy Armii Czerwonej, która rozpoczęła się 12 stycznia 1945 r., wyzwolonych zostało również szereg innych miast Polski.

Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury upamiętnia około 30 tysięcy żołnierzy radzieckich poległych w trakcie operacji warszawskiej.