Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Rosną dysproporcje i koncentracja kapitału

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii

Rosną dysproporcje i koncentracja kapitału

Według World Inequality Report 2022, raportu o nierównościach dochodowych w świecie opracowanego przez międzynarodowy zespół ekonomistów z Paris School of Economics, rozwarstwienie finansowe w Polsce rośnie z roku na rok od lat 90. XX wieku. Obecnie Polska wypada pod tym względem gorzej nie tylko od państw Europy Zachodniej, ale również innych krajów regionu. Rosnącym dysproporcjom towarzyszy ogromna koncentracja kapitału.

10 procent najbogatszych Polaków otrzymało w tym roku ponad 38 procent wartości wszystkich wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych. W roku 1990 najbogatsi uzyskiwali 20 proc. dochodu narodowego. W tym samym okresie udział biedniejszej połowy społeczeństwa zmalał z 28 do 20 procent.

Obecnie majątek 10 procent najbogatszych Polaków sięga 60 procent całego majątku społeczeństwa. Co więcej – 1 procent populacji, czyli mniej niż 400 tysięcy osób, kontroluje 30,3 proc. całego majątku. Mniej zamożne 50 procent nie tylko nie posiada oszczędności, ani aktywów, lecz ma średnio około 700 euro długów. Oznacza to iż znaczna część społeczeństwa ma więcej długów niż majątku i funkcjonuje głównie dzięki kredytom, w tym konsumpcyjnym, a także wsparciu rodzi oraz znajomych.

Przeciętny majątek gospodarstwa domowego w Polsce jest, według ekonomistów, dosyć niski. Przypomina to sytuację panującą w Brazylii, Chile, Meksyku a także RPA. Szacunki ekonomistów pokazują, że pod koniec 2021 r. sytuacja jest o wiele gorsza niż wynikało z poprzednich badań nad nierównościami dochodowymi.