Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

50. kongres YCL

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii

50. kongres YCL

W Anglii odbył się 50. kongres Młodzieżowej Ligii Komunistycznej, na którym wybrano Komitet Centralny. Uczestniczyło kilkudziesięciu delegatów reprezentujących struktury lokalne YCL z Anglii i Szkocji.

Wybrano 20-osobowy Komitet Centralny. Gośćmi kongresu byli przedstawiciele Komunistycznej Partii Brytanii. Do zebranych przemawiał również redaktor naczelny ”Morning Star”, który przedstawiał rolę socjalistycznej prasy w działaniach antywojennych.