Kuba zwycięży! – wspólne oświadczenie partii komunistycznych i robotniczych

Ponad 60 partii komunistycznych i robotniczych, w tym także KPP, wydało wspólne oświadczenie odnoszące się do sytuacji na Kubie: Kuba zwycięży! Ręce precz od Kuby!

Partie komunistyczne i robotnicze potępiają zorganizowane prowokacje oraz działania wywrotowe ugrupowań kontrrewolucyjnych na Kubie i za granicą, które korzystając z wyzwań, jakie niesie wzmożona przestępcza blokada Stanów Zjednoczonych, której skutki potęguje pandemia Covid-19, starają się stworzyć obraz destabilizacji w celu usprawiedliwienia i nasilenia imperialistycznej interwencji w wewnętrzne sprawy Kuby oraz jej mieszkańców. Potępiamy politykę Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, którzy od ponad 60 lat zacieśniają niedopuszczalną przestępczą blokadę, ignorując rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ, jednostronnie i arbitralnie zaliczają Kubę do „krajów wspierających terroryzm”, a także wspierają wszelkiego rodzaju awanturnicze grupy najemników walczące z Kubą i jej społeczeństwem.

Potwierdzamy naszą pełną solidarność z narodem kubańskim, Partią Komunistyczną i rządem kubańskim. Sprzeciwiamy się wszelkim imperialistycznym atakom, naruszaniu suwerenności oraz praw jej obywateli.

Ręce precz od Kuby!

Natychmiast zakończyć blokadę Kuby przez Stany Zjednoczone!

Natychmiast powstrzymać wszelkie imperialistyczne interwencje!

Reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: