Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Kuba zwycięży! - wspólne oświadczenie partii komunistycznych i robotniczych

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii

Kuba zwycięży! – wspólne oświadczenie partii komunistycznych i robotniczych

Ponad 60 partii komunistycznych i robotniczych, w tym także KPP, wydało wspólne oświadczenie odnoszące się do sytuacji na Kubie: Kuba zwycięży! Ręce precz od Kuby!

Partie komunistyczne i robotnicze potępiają zorganizowane prowokacje oraz działania wywrotowe ugrupowań kontrrewolucyjnych na Kubie i za granicą, które korzystając z wyzwań, jakie niesie wzmożona przestępcza blokada Stanów Zjednoczonych, której skutki potęguje pandemia Covid-19, starają się stworzyć obraz destabilizacji w celu usprawiedliwienia i nasilenia imperialistycznej interwencji w wewnętrzne sprawy Kuby oraz jej mieszkańców. Potępiamy politykę Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, którzy od ponad 60 lat zacieśniają niedopuszczalną przestępczą blokadę, ignorując rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ, jednostronnie i arbitralnie zaliczają Kubę do „krajów wspierających terroryzm”, a także wspierają wszelkiego rodzaju awanturnicze grupy najemników walczące z Kubą i jej społeczeństwem.

Potwierdzamy naszą pełną solidarność z narodem kubańskim, Partią Komunistyczną i rządem kubańskim. Sprzeciwiamy się wszelkim imperialistycznym atakom, naruszaniu suwerenności oraz praw jej obywateli.

Ręce precz od Kuby!

Natychmiast zakończyć blokadę Kuby przez Stany Zjednoczone!

Natychmiast powstrzymać wszelkie imperialistyczne interwencje!