Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Ludy muszą nasilić walkę z NATO i planami imperialistów - wspólne stanowisko partii komunistycznych i robotniczych

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii

Ludy muszą nasilić walkę z NATO i planami imperialistów – wspólne stanowisko partii komunistycznych i robotniczych

Kilkadziesiąt partii komunistycznych oraz partii robotniczych, w tym także Komunistyczna Partia Polski, wystąpiło ze wspólnym stanowiskiem: Ludy muszą nasilić walkę z NATO i planami imperialistów.

Partie komunistyczne i robotnicze jasno i wyraźnie deklarują, że odrzucają agresywne plany imperialistycznego sojuszu NATO, które zostały zintensyfikowane po ostatnim szczycie organizacji. Nowe i stare preteksty takie jak bezpieczeństwo, obronność, zmiany klimatyczne, cyberataki oraz inne zagrożenia asymetryczne, są wykorzystywane aby eskalować agresję przeciwko ludom oraz zapoczątkować nowy, niekontrolowany wyścig zbrojeń.

Agenda NATO 2030 jest strategiczna doktryną NATO na kolejną dekadę, uzupełniającą i wprowadzającą w życie niebezpieczne decyzje podjęte we wcześniejszym okresie. NATO 2030 stanowi więc eskalację agresji, przygotowanie do wojny, a także dowodzi zaostrzania rywalizacji z Rosją i Chinami. Militarne otaczanie Rosji, uderzanie w Chiny i Iran, ogłaszanie doktryny wyprzedzającego uderzenia atomowego, a także wielkie ćwiczenia „DEFENDER-Europe 21” rozwiewają mity o „pokoju i bezpieczeństwie społeczeństw”.

Robotnicy i inne warstwy ludowe nie potrzebują nowej „zimnej wojny”, ani imperialistycznych planów, interwencji oraz wojen w Azji Południowo-wschodniej, Afryce, Ameryce Łacińskiej, Azji Centralnej, Kaukazie, rejonie Morza Czarnego, Południowo-wschodnim regionie śródziemnomorskim, na Bliskim Wschodzie i gdziekolwiek indziej.

Ludy przelały wystarczająco dużo krwi!

Mają siłę do walki z niebezpiecznymi planami, do nasilania sprzeciwu w każdym państwie przeciwko NATO oraz imperialistycznym planom masakr; przeciwko bazom wojskowym i broni masowego rażenia w rękach imperialistów.Walka jest potrzebna do tworzenia warunków dla pracowników i ich władzy, do zakończenia imperialistycznej rywalizacji, wojen oraz zniesienia imperialistycznych organizacji.

Kapitalizm jest najbardziej zabójczym i śmiertelnym wirusem!