Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Manifestacje komunistów we Włoszech

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii

Manifestacje komunistów we Włoszech

27 lutego 2021 r. Partia Komunistyczna zorganizowała we Włoszech ogólnonarodową akcję protestacyjną przeciwko nadmiernej władzy banków, UE, NATO, w obronie Republiki Włoskiej i świata pracy.

Manifestacje komunistów pod hasłem „Precz z rządem Draghiego, władzą banków, UE i NATO! W obronie Republiki Włoskiej i świata pracy” odbyły się w dwudziestu miastach.

Lider Partito Comunista Marco Rizzo mówił w Rzymie:

Polityka rządu, wspierana przez włoskie i zagraniczne monopole kapitalistyczne, polega na tym, aby to pracownicy i klasa robotnicza ponieśli koszty kryzysu globalnego systemu kapitalistycznego. Republika Włoska opiera się na pracy, musimy przeciwstawić się agresji przeciwko prawom pracowników, zarówno najemnych, jak i samozatrudnionych, których chcemy uczynić bohaterami. Ci, którzy produkują bogactwo kraju, muszą być w centrum decyzji. Potrzebujemy zmiany modelu społeczeństwa.

Podkreślił on konieczność strategicznego sojuszu społecznego pod kierunkiem Partii Komunistycznej. Był to niezwykły dzień, który pokazuje nam drogę do przyszłej współpracy i jedności grup robotniczych, kolektywów i klasowych organizacji politycznych oraz Partii Komunistycznej – komentują włoscy komuniści.