Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

76. rocznica zwycięstwa nad faszyzmem

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii

76. rocznica zwycięstwa nad faszyzmem

Europejska Inicjatywa Komunistyczna wydała oświadczenie z okazji 76. rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem i zakończeniu II wojny światowej, które publikujemy.

Pamięć o zwycięstwie antyfaszystowskim nie gaśnie. Socjalizm to przyszłość!

76 lat temu Armia Czerwona podniosła czerwoną flagę na Reichstagu, symbolicznie świętując Wielkie Zwycięstwo Ludowe i klęskę nazizmu. Była to zaciekła i krwawa walka, prowadzona przez Związek Radziecki ze znaczącym wkładem wielu antyfaszystowskich ruchów partyzanckich, z partiami komunistycznymi na czele.

Najbardziej barbarzyńska dyktatura kapitału w Europie zakończyła się dzięki ogromnemu poświęceniu milionów radzieckich żołnierzy, partyzantów i bojowników antyfaszystowskich.

W tej tytanicznej walce potęga klasy robotniczej, potęga radziecka, dowiodła swojej wyższości na wszystkich poziomach.

Europejska Inicjatywa Komunistyczna potępia wysiłki apologetów kapitalistycznego systemu wyzysku, który rodzi faszyzm, usiłujących napisać na nowo historię zapisaną krwią narodów. W szczególności potępiamy imperialistyczną Unię Europejską, która jest liderem w tych wysiłkach na rzecz rewizji historii i zniesławiania socjalizmu w Europie, którym towarzyszą prześladowania oraz ograniczanie działalności partii komunistycznych i robotniczych.

76 lat po Antyfaszystowskim Zwycięstwie Ludów robotnicy i inne warstwy ludowe na całym świecie stają w obliczu imperialistycznych interwencji i wojen, społecznych impasów nowego głębokiego kryzysu systemu kapitalistycznego, którego nieludzki charakter staje się szczególnie widoczny w trakcie pandemii COVID -19 poprzez osłabienie publicznych systemów opieki zdrowotnej i komercjalizację służby zdrowia.

Rocznica antyfaszystowskiego zwycięstwa pokazuje drogę walki ludów do obalenia wrogich sił, walkę przeciwko kapitalistycznemu wyzyskowi i uciskowi, a także dążenie ku wyzwoleniu społecznemu, socjalizmowi!

Źródło: CWPE