Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Wyklęty bojownik o wolność Konga

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii

Wyklęty bojownik o wolność Konga

17 stycznia 2020 r. minęło 60 lat od zamordowania Patrice’a Lumumby. Lumumba był bojownikiem Kongijskiego Ruchu Narodowego, który dążył do poprawy sytuacji społecznej swojego narodu. Wygrał on demokratyczne wybory po wyzwoleniu Konga spod władzy belgijskich kolonialistów.

Jako premier Demokratycznej Republiki Konga znacjonalizował między innymi złoża zasobów naturalnych, eksploatowane wcześniej przez belgijskie koncerny. Dążył do poprawy sytuacji społecznej poprzez powszechny dostęp do edukacji, służby zdrowia i innych usług publicznych.

Pod naciskiem CIA oraz belgijskich imperialistów rząd Lumumby został obalony, a on sam aresztowany przez zbuntowanych wojskowych. W obronie legalnego premiera DR Konga nie stanęła Organizacja Narodów Zjednoczonych, która miała nadzorować pokojową dekolonizację regionu oraz rozwiązywać konflikty w regionie.

17 stycznia 1961 roku, po wielu dniach tortur, Lumumba został rozstrzelany przez puczystów. Po jego zabójstwie Uniwersytet Przyjaźni Ludowej w Moskwie otrzymał imię Patrice’a Lumumby.

W Kongo na wiele lat zapanowała wojskowa dyktatura, wspierana przez CIA, a także rządy Belgii i Francji, utrzymujące swoje postkolonialne wpływy.