Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Włochy: Strajk o poprawę bezpieczeństwo pracy

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii

Włochy: Strajk o poprawę bezpieczeństwo pracy

29 stycznia 2021 roku tysiące pracowników demonstrowały we Włoszech przeciwko polityce centro-prawicowego rządu przy wsparciu związków zawodowych, organizacji studenckich, młodzieżowych i Frontu Młodzieży Komunistycznej (FGC).

Do strajku wezwały główne centrale związkowe działające w branżach: logistyki, dokerów, transportu publicznego, nauczycieli i innych pracowników edukacji, ochrony zdrowia oraz handlu. Protest poparły organizacje studenckie i młodzieżowe, w tym Front Młodzieży Komunistycznej (FGC).

W największych miastach, między innymi w Mediolanie, Perugii oraz Bari, protesty odbywały się pod hasłem walki o poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Pracownicy domagają się lepszych zabezpieczeń w okresie pandemii oraz odnowienia obowiązujących wcześniej branżowych układów zbiorowych. Żądają zaprzestania zwolnień spowodowanych przez lockdown, a także wprowadzenia dochodu gwarantowanego dla bezrobotnych. Włoscy pracownicy walczą również o poprawę dostępu do służby zdrowia i innych usług publicznych. Domagają się aby wsparcie publicznej ochrony zdrowia stało się priorytetem państwa.

W tym celu postulują wprowadzenie „podatku dla milionerów” obejmującego 10% najbogatszych.Studenci wystąpili z żądaniem zmniejszenia klas, zapewnienia lepszych standardów bezpieczeństwa, a także zatrudnienia większej liczby nauczycieli. Chcą również lepszych procedur testowania uczniów i pracowników szkół na Covid-19 i śledzenia rozwoju infekcji.

W oświadczeniu związku zawodowego SI Cobas czytamy:

Niemal rok po eksplozji kryzysu pandemicznego warunki życiowe i płacowe milionów pracowników wciąż się pogarszają. Tysiące zakażonych i zmarłych, szczególnie w miejscach pracy oraz kryzys zdrowotny, są oznakami klęski polityki powstrzymywania choroby wprowadzonej na poziomie krajowym i regionalnym. (…) Kryzys pandemiczny obnażył katastrofę publicznej służby zdrowia spowodowaną działaniami rządów i rad regionalnych trwającymi od 40 lat, a polegającymi na stałym cięciu wydatków na publiczną służbę zdrowia przy promowaniu prywatnej.

Sekretarz Krajowy FGC Lorenzo Lang powiedział:

Dzisiejsze mobilizacje mają wielkie znaczenie. Tysiące uczniów wyszły na ulice wraz ze strajkującymi pracownikami. Przez lata mówiliśmy, że sam ruch studencki nie wystarczy, a studenci, pracownicy i bezrobotni muszą zjednoczyć się w walce. Potrzebujemy zjednoczonego frontu klasowego aby odpowiadać na antyspołeczną politykę i atak kapitalistów.