Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

VIII Zjazd Komunistycznej Partii Kuby

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii

VIII Zjazd Komunistycznej Partii Kuby

W dniach 16-19 kwietnia 2021 roku obradował na Kubie 8. Zjazd Komunistycznej Partii Kuby (PCC). Obrady otworzył Pierwszy Sekretarz PCC i były prezydent Raul Castro.

Podkreślił on, że Kongres odbywa się w rocznicę ogłoszenia, w roku 1961, przez Fidela Castro socjalistycznego charakteru kubańskiej rewolucji. Podkreślił, że stało się to podczas inwazji sponsorowanych przez USA najemników, tak zwanego lądowania w Zatoce Świń.

Nawiązał również do uchwalonej 10 kwietnia 2019 roku konstytucji i wynikających z tego zmian prawnych. Podkreślił, że nowa konstytucja została zatwierdzona przez lud. Zwiększony został udział organów legislacyjnych w podejmowaniu decyzji, a w zarządzaniu państwem biorą udział, z głosem konsultacyjnym, różne instytucje, uniwersytety oraz instytuty badawcze.

Castro mówił również o wzrastających szeregach PCC, która co roku powiększa się o około 35 tysięcy członków, działających wcześniej w Lidze Młodych Komunistów. W kongresie uczestniczyło 300 delegatów wybranych przez lokalne struktury PCC, partii liczącej obecnie ponad 700 tysięcy członków. Podczas Zjazdu zachowano zabezpieczenia związane z pandemią Covid-19. Wpłynęły one na zmniejszenie liczby uczestników oraz ograniczenie wydarzeń towarzyszących.

Raul Castro wspomniał również o planie walki z pandemią Covid-19, zatwierdzonym 30 stycznia 2020 roku przez Biuro Polityczne, a opartym na doświadczeniach zdobytych wcześniej przez kubańską służbę zdrowia. Zakłada on między innymi objęcie dodatkową ochroną grup szczególnie narażonych na infekcję, działania na szczeblu regionalnym oraz szybką identyfikację ognisk choroby.

Podczas Zjazdu wybrano nowe władze Partii. Ze stanowiska Pierwszego Sekretarza PCC zrezygnował Raul Castro. Na jego następcę wybrano obecnego prezydenta państwa Miguela Díaz-Canel Bermúdez’a. Delegaci wybrali również 6 członków Sekretariatu oraz 14 członków Biura Politycznego.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez zwracając się do uczestników Zjazdu stwierdził, że partia potrzebuje najlepszych kadr, a także nadzoru nad ich pracą. „Jeśli dobrze zaplanujemy transfery personalne nie powinno być żadnych kłopotów. W polityce kadrowej nie można zdać się na improwizację”, komentował podczas sesji poświęconej doborowi kadr partyjnych. Prezydent opowiedział się za zwiększeniem obecności działaczy partyjnych w miejscach pracy, ponieważ są oni reprezentantami ludu.

Sekretarze organizacji regionalnych PCC podkreślali znaczenie niższych szczebli struktur partyjnych, których członkowie są najbliżej ludu. Prezydent będzie nadzorował działania komisji zajmującej się oceną kadr partyjnych. Oprócz niej powołano komisję do spraw ideologicznych oraz zajmującą się kwestiami społeczno-ekonomicznymi. Na czele tej ostatniej stanął premier Manuel Marrero Cruz.

Dyskutowano nad Planem Rozwoju Narodowego, Ekonomicznego i Społecznego do roku 2030. Podczas Zjazdu Marrero Cruz omówił skutki ekonomiczne pandemii Coviod-19, a także nowych sankcji narzuconych na Kubę przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa. Obecnie priorytetem jest walka z pandemią, w tym opracowanie kubańskich szczepionek. Trwają prace nad pięcioma różnymi preparatami. Ważnym zadaniem jest także zwiększenie efektywności produkcji rolnej, a także podaży wyrobów przemysłowych, których ceny znacząco wzrosły w ostatnim okresie. Kubańska gospodarka ma dostarczać wyroby dobrej jakości po przystępnych cenach.

Rozwija się pilotażowy projekt kooperatyw gospodarczych działających poza sektorem rolniczym. Ta forma własności, a także ograniczona własność prywatna, będą dopełnieniem do socjalistycznej własności państwowej.

Nowe inwestycje nie mogą w żaden sposób kolidować z rewolucyjnymi ideałami sprawiedliwości i równości. Kuba nigdy nie będzie prowadziła żadnych terapii szokowych uderzających w społeczeństwo.