Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Młodzi Socjaliści z Chorwacji w obronie KPP

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


16 stycznia Młodzi Socjaliści z Chorwacji zorganizowali w Zagrzebiu pikietę przeciwko represjom wobec komunistów w Polsce. Przesłali również list protestacyjny do ambasady RP w Chorwacji.

Młodzi Socjaliści z Chorwacji napisali, że ich akcja:

jest aktem symbolicznym w duchu proletariackiego internacjonalizmu i międzynarodowej współpracy w celu zwarcia szeregów przeciwko antykomunistycznej nagonce oraz wspólnej walki o bardziej sprawiedliwy świat!Solidarność z Komunistyczną Partią Polski!.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3983344201709596&id=179409195436468