Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

8 marca Życzymy świata wolnego od wyzysku

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii

8 marca Życzymy świata wolnego od wyzysku

W Międzynarodowym Dniu Kobiet wszystkim kobietom życzymy świata wolnego od wyzysku, w którym każdy będzie miał prawo do godnego życia, do równych i godnych płac. Życzymy świata, w którym każdy będzie miał dostęp do usług publicznych i samorządności w miejscu pracy.

Walka nie może kończyć się na osiągnięciu równości płac i zakazu dyskryminacji ze względu na płeć.

Życzymy także obalenia reakcyjnej, patriarchalnej wizji świata, w którym kobieta liczy się jedynie jako matka prowadząca dom.

Pozdrawiamy wszystkie kobiety biorące udział w protestach i organizujące się w walce o swoje prawa.

Międzynarodowy Dzień Kobiet został ustanowiony aby przypominać o konieczności takiej walki.