KPP na forum międzynarodowym

13 grudnia 2020 r. odbyła się druga telekonferencja Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej (ECI). Wzięli w nim udział przedstawiciele KPP oraz 22 partii komunistycznych z krajów Europy. Inicjatywa ma na celu koordynowanie działań partii na poziomie międzynarodowym.

Debatowano na temat „Konieczność socjalizmu widoczna każdego dnia”. Większość mówców odnosiła się do bieżącej sytuacji społecznej w trakcie pandemii Covid-19. Mówcy omawiali kondycję służby zdrowia i innych usług publicznych w ich krajach. Dyskutowano również na temat tarcz antykryzysowych i innych nowych, antyspołecznych praw wprowadzanych przez kapitalistyczne rządy. Podkreślano, że koszty kryzysu są przerzucane na ludzi pracy, a zarządzanie kryzysem pandemicznym wykorzystywane do zwiększenia władzy wielkiego kapitału.

Podkreślono, że od początku pandemii koronawirusa narastają sprzeczności w ramach systemu kapitalistycznego. Wśród głównych problemów wymieniano braki placówek medycznych oraz dostępu do opieki medycznej na godnym poziomie, z powodu sprzeczności między ochroną zdrowia a zyskami kapitalistów.

Przedstawicielka KPP przedstawiła również sytuację związaną z próbą delegalizacji partii oraz nasilającymi się represjami politycznymi w Polsce.

Podczas konferencji wybrano nowy skład Sekretariatu ECI, do którego weszła KPP, a także Partia Pracy Austrii, Komunistyczna Partia Grecji, Węgierska Partia Robotnicza, Partia Komunistyczna (Włochy), Socjalistyczna Partia Łotwy, Komunistyczna Partia Robotników Hiszpanii, Komunistyczna Partia Szwecji oraz Komunistyczna Partia Turcji.

Sekretariat ECI zaproponował, aby w przyszłym roku Inicjatywa zajęła się między innymi: zwalczaniem antykomunizmu, walką przeciwko wojnom imperialistycznym, sprzeciwem wobec antyspołecznych reform oraz wspieraniem inicjatyw rozwoju ochrony zdrowia.

Reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: