Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Komunistyczna Partia Słowacji (KSS) solidaryzuje się z KPP

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii

Komunistyczna Partia Słowacji (KSS) solidaryzuje się z KPP

Słowaccy towarzysze wydali stanowisko, w którym potępiają działania władz państwowych Polski zmierzające do zdelegalizowania Komunistycznej Partii Polski. Represje antykomunistyczne rozpoczęły się niedawno również na Słowacji.

Przekazujemy polskim towarzyszom przesłanie, które cały świat rozumie do dziś: Proletariusze wszystkich krajów łączcie się! – dodają.

https://www.facebook.com/KomunistickaStranaSlovenska/posts/3918817751462068