Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Prezydent Republiki Słowackiej Zuzana Čaputová podpisała ustawę antykomunistyczną

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Prezydent Republiki Słowackiej Zuzana Čaputová 25 listopada podpisała nowelizację ustawy „O niemoralności i nielegalności systemu komunistycznego”, tzw. ustawę antykomunistyczną.

Komunistyczna Partia Słowacji zapowiedziała już, że użyje wszelkich dostępnych środków, aby ta ustawa nie została na Słowacji zastosowana.

Nowe prawo uznaje Komunistyczną Partię Czechosłowacji i Komunistyczną Partię Słowacji z lat 1948-1989 za organizacje przestępcze, których działalność miała na celu tłumienie praw człowieka, wolności i systemu demokratycznego.

Zabronione zostało nadawanie ulicom i obiektom publicznym nazw upamiętniających członków tych partii. Zakazano także umieszczania tekstów i symboli komunistycznych na pomnikach i tablicach pamiątkowych, promowania lub obrony „reżimu opartego na ideologii komunistycznej” i jego przedstawicieli.

W oświadczeniu Komunistycznej Partii Słowacji czytamy:

Na mocy tej ustawy obywatele Republiki Słowackiej wyznający światopogląd komunistyczny lub socjalistyczny oraz obywatele, którzy budowali nasz kraj w najlepszej wierze w przyszłość naszego narodu stają się obywatelami drugiej kategorii. To prawo wykazuje oznaki totalitaryzmu i faszyzmu, zostało przyjęte w ramach polityki „dekomunizacji” społeczeństwa, aby wprowadzić dyskryminację pewnej części obywateli Słowacji.

Ustawa antykomunistyczna została uchwalona przez Radę Narodową Republiki Słowackiej 4 listopada głosami prawicowej koalicji. Przeciwko głosowali posłowie socjaldemokratycznej partii Smer-SD. Poseł Ľuboš Blaha argumentował wówczas, że socjaldemokraci przeciwni są temu projektowi, ponieważ prowadzi on do kryminalizowania historii i prawa do odmiennych opinii.

Ustawa ta przejawia się widocznymi oznakami totalitaryzmu i faszyzmu, przyjętymi w ramach polityki „dekomunizacji” społeczeństwa celem wprowadzenia dyskryminacji znacznej części obywateli Słowacji w czasie rocznicy powstania Komunistycznej Partii Czechosłowacji.

Komunistyczna Partia Słowacji, mimo że nie jest prawnym wyznacznikiem prawnie wyznaczonych organizacji, przygotowuje oficjalną opinię na ten aktualny, godny ubolewania temat.

https://www.facebook.com/KomunistickaStranaSlovenska/posts/3883633541647156