Komunistyczna Partia Polski wyraża poparcie dla protestów polskich rolników, sprzeciwiających się nierównemu traktowaniu, a także narzucanym w interesie wielkiego kapitału zasadom "Nowego Zielonego Ładu"

Wasalizacja Polski wobec USA

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Partie polityczne głównego nurtu potrafią porozumieć się nie tylko w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla polityków, ale również wasalnej polityki zagranicznej podporządkowanej interesom Stanów Zjednoczonych.

Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało ze Stanami Zjednoczonymi umowę dotyczącą zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce do 20 tysięcy oraz rozbudowy instalacji wojskowych.

Porozumienie zawiera gwarancję zapewnienia przez stronę polską zakwaterowania, wyżywienia, powierzchni magazynowych, obsługi logistycznej oraz corocznie określanych ilości paliwa. Realizacja umowy będzie kosztować polski budżet około 500 mln zł rocznie.

Zwiększenie liczby obcych żołnierzy stacjonujących w Polsce poparli przedstawiciele PO oraz tak zwanej „lewicy”.

Sekretarz generalny SLD poseł Marcin Kulasek wyraził jedynie zaniepokojenie, że żołnierze będą wyjęci spod polskiego prawa. „Lewica” nie wyzbyła się jak widać poparcia imperializmu oraz militaryzmu. Gdy była u władzy prowadziła wasalną wobec Waszyngtonu politykę. Wprowadziła Polskę do NATO, a następnie zabiegała o przysłanie do kraju obcych wojsk.

Dziś jest z tego wręcz dumna i brnie w podobnym kierunku.