Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Sukces francuskiej lewicy w wyborach samorządowych we Francji

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Sukces w wyborach samorządowych odniosła francuska lewica. Dzięki zjednoczeniu sił lewicowi merowie będą rządzić największymi miastami Francji: Paryżem, Marsylią, Lyonem, Bordeaux i Strasburgiem.

Francuska Partia Komunistyczna będzie rządzić w ponad stu miastach o liczbie mieszkańców powyżej 3500. Komuniści utracili co prawda swoje tradycyjne bastiony St. Denis i Arles, ale odzyskali kilka ośrodków wcześniej utraconych, m.in. podparyskie Bobigny.

Nacjonalistyczne Zgromadzenie Narodowe Marine Le Pen poniosło porażkę w wyborach. Nacjonaliści utracili około jednej trzeciej miejsc w radach miejskich.