Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Sprzeczności kapitalizmu wpływają negatywnie na klimat i środowisko

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


10% najzamożniejszej części globalnej populacji odpowiedzialne jest za nawet 43% wpływu na środowisko. W kontraście, 10% najgorzej zarabiających ludzi odpowiedzialne jest za jedynie 3 do 5% – dane te pochodzą z ostatniego artykułu naukowego badającego wpływ konsumpcji poszczególnych klas na nasze wspólne środowisko.

Niestety, konsekwencje czynów grupki uprzywilejowanych osobników odczują jak zawsze ci, którzy najmniej do tego wszystkiego przyłożyli ręki. Na horyzoncie nie widać zmian. Przeciwnie – nierówności społeczne z roku na rok rosną coraz bardziej, a nadchodzący kryzys klimatyczny staje się ewidentny i nieunikniony.

Oto właśnie rezultaty neoliberalnej polityki globalnego kapitalizmu, skutecznej jedynie w poszerzaniu wpływów i zysków klasy posiadającej, kompletnie bezsilnej dla spełniania potrzeb i zapewniania bezpieczeństwa społeczeństwa ludzi pracy.

Liberałowie kontynuują promowanie dziecięcych bajeczek o „zielonym kapitalizmie”, kompletnie ignorując fakt, że problemy z którymi się dziś mierzymy są wynikiem fundamentalnych sprzeczności modelu kapitalistycznego – produkcyjnej anarchii, nieustannej pogoni za zyskiem, eksploatacji wszelkich zasobów.

Tym samym stale starają się odsunąć klasę robotniczą od realnych rozwiązań poprzez zniekształcanie historii, zezwalanie na prowadzenie wszelkich kampanii dezinformacyjnych (jak chociażby ExxonMobil), a nawet bezwzględne kłamstwa.

Jakie będą istotnie konsekwencje tych akcji, w szczególności dla Polski i Europy? Zmiany klimatyczne przyniosą z jednej strony fale upałów i niedobory wody, z drugiej obfite opady deszczu prowadzące do erozji gleb. Pojawią się także inne ekstrema pogodowe i klimatyczne, które mogą spowodować niższe plony rolne. W południowej Europie zmiany klimatyczne mogą zmusić rolników do porzucenia części ziem uprawnych.

Mimo wszelkich protestów, głosów niezależnych naukowców, ekspertów ds. środowiska, kapitał kontynuuje podbój świata nie zważając na nic. Neoliberalni apologeci zaś na każdym kroku prezentują nieudolność wobec jego despotyzmu.

Socjalizm albo barbarzyństwo – innej drogi nie ma.