Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Rocznica restytucji kapitalizmu 1989-2020

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


4 czerwca minęła kolejna symboliczna rocznica wprowadzenia w Polsce kapitalizmu. W 1989 roku odbyły się pierwsze tak zwane „wolne wybory”, stanowiące wstęp do utworzenia III RP. Ich przeprowadzenie to wynik porozumienia elit, które porzuciły socjalizm oraz tak zwanej „demokratycznej opozycji” z „Solidarności”.

Opozycja mamiła wyborców socjalnymi hasłami oraz szybkim dobrobytem. W rzeczywistości już wkrótce po objęciu władzy zaczęła likwidować zakłady pracy, niszczyć PGRy i prywatyzować gospodarkę. Efektem było rosnące bezrobocie, nędza, zwłaszcza na terenach poPGRowskich i poprzemysłowych oraz bezdomność.

31 lat później wciąż zmagamy się z problemami nieznanymi w Polsce Ludowej – rosnącymi dysproporcjami społecznymi, niestabilnością zatrudnienia oraz wyzyskiem.