Nie oddamy naszych praw – protest przeciwko rządowym cięciom socjalnym i antyspołecznej polityce rządu

W Warszawie, przed Ministerstwem Aktywów Państwowych odbyła się pikieta pod hasłem „Nie oddamy naszych praw” przeciwko kolejnym cięciom socjalnym i antyspołecznej polityce rządu. Zorganizował ją Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa, działający między innymi w Polskich Liniach Lotniczych LOT oraz na Poczcie Polskiej. Protest wsparł również Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza. Uczestniczyli w nim również działacze KPP.

W trakcie pikiety Piotr Szumlewicz ze Związkowej Alternatywy przypomniał, że rządowa tarcza antykryzysowa zawiera między innymi wymóg aby firmy, które otrzymują pomoc od państwa zamrażały wynagrodzenia. Przypomniał o sytuacji w PLL LOT, gdzie pracowników się zastrasza, a zarząd spółki nadal pobiera wysokie wynagrodzenia, wmawiając jednocześnie zatrudnionym, że konieczne są cięcia wydatków.

Piotr Moniuszko, członek Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty, zwolniony z pracy na Poczcie Polskiej, odczytał list jaki związkowcy chcieli przekazać Ministrowi Aktywów Państwowych – Jackowi Sasinowi. List dotyczył niegospodarności oraz błędów popełnianych przez zarząd Poczty Polskiej. Pomimo wcześniejszych zapewnień, przedstawiciele MAP nie chcieli przyjąć pisma.

Monika Żelazik ze Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego powiedziała, że to pracownicy są podstawą każdej gospodarki. To oni są konsumentami i napędzają rozwój. Złe traktowanie pracowników odbije się więc również na sytuacji państwa.

Justyna Samolińska z OZZ IP przypomniała, że najważniejszą bronią pracowników jest strajk. Przypomniała o planach redukcji zatrudnienia w administracji publicznej, dotyczącej pracowników niższego szczebla, czyli tych, którzy są najbardziej potrzebni.

Wystąpił również Piotr Ikonowicz z Ruchu Sprawiedliwości Społecznej. Skrytykował kandydatów w wyborach prezydenckich zauważając, że żaden nie pojawił się na tak ważnym proteście. Podkreślił, że w Polsce najważniejszy podział nie biegnie między PiS a PO, a między kapitałem, a ludźmi pracy.

Zapowiedziano organizację kolejnych akcji protestacyjnych.

Reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: