Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Zmarł Manolis Glezos (1922-2020)

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


30 marca zmarł Manolis Glezos, założyciel grupy młodzieży antyfaszystowskiej przed i podczas II wojny światowej, więzień polityczny w czasach dyktatury „czarnych pułkowników” i jedna z kluczowych postaci nowej fali radykalnej lewicy w Grecji.

Najbardziej znany z tego, że w 1941 roku zdarł nazistowską flagę z Akropolu. Niemcy nigdy nie znaleźli sprawców, ale zaocznie skazali ich na śmierć.

Od budowy ruchu antyfaszystowskiego do uczestnictwa w masowych demonstracjach przeciwko reżimowi „oszczędności” w minionym dziesięcioleciu, Manolis Glezos stale na swoim przykładzie pokazywał, że nie możemy zaprzestać walki o sprawiedliwsze społeczeństwo.

Jedną z najważniejszych nauk jak po nim zostaje, jest to, że nieprzerwana walka jest jedynym sposobem, by nie zapomnieć o tych, którzy wcześniej oddali życie w walce o wolność i władzę robotniczą.