Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Wspólne stanowisko partii komunistycznych i robotniczych z okazji 150 rocznicy urodzin W. I. Lenina

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Oddajemy cześć wielkiemu przywódcy rewolucji – W. I. Leninowi i kontynuujemy jego pracę!

Partie komunistyczne i robotnicze podpisane pod tym wspólnym stanowiskiem, pragną w ten sposób uhonorować wielkiego rewolucjonistę oraz teoretyka socjalizmu naukowego – Włodzimierza Ilicza Lenina w 150 rocznicę jego urodzin.

Szczególnie w obecnych czasach, gdy rozszerza się pandemia COVID-19, tragicznie obnażając ogromne braki systemów ochrony zdrowia w państwach kapitalistycznych, a także antyspołeczny charakter systemu kapitalistycznego, który, w obliczu kryzysu, przerzuca jego ciężar ponownie na barki robotników, eskaluje także, w ramach swojej agresywnej natury, imperialistyczną rywalizację, tworząc nowe zagrożenie dla społeczeństw, czujemy jeszcze większą potrzebę odwołania się do historycznej postaci Lenina.

Poświęcił on życie sprawie klasy pracującej i innych warstw ludowych, walce o zniesienie wyzysku oraz budowie socjalistycznego społeczeństwa.

Upamiętniamy Lenina jako twórcę nowoczesnej partii klasy pracującej, partii „nowego typu”, która odrzuciła oportunizm i apostazję starych ugrupowań socjaldemokratycznych. Taką była Partia Bolszewicka, która stała na czele walki klasowej proletariatu i innych wyzyskiwanych grup w Rosji. Partia Lenina poprowadziła rosyjską klasę pracującą do zwycięstwa i obalenia władzy klas wyzyskujących oraz ustanowienia dyktatury proletariatu, władzy robotniczo-chłopskiej, służącej interesom ogółu, wyzyskiwanych i prześladowanych.

Lenin zdefiniował i uzasadnił wiodącą rolę Partii Komunistycznej nie tylko w ustanowieniu władzy robotniczej, ale również w budowie socjalizmu.

Upamiętniamy Lenina jako teoretyka, który biorąc pod uwagę panujące warunki, dalej rozwinął składniki marksizmu, między innymi filozofię, ekonomię polityczną i komunizm naukowy. Jako przeciwnika wszelkich zniekształceń oportunistycznych i rewizjonistycznych w rewolucyjnej teorii i praktyce, dogmatyzmu, sekciarstwa i parlamentarnych iluzji.

Jego prace takie jak „Co to są „przyjaciele ludu” i jak oni walczą przeciwko socjaldemokratom?”, „Rozwój kapitalizmu w Rosji”, „Co robić?”, „Dwie taktyki socjaldemokracji w rewolucji demokratycznej”, „Materializm i empiriokrytycyzm”, „Marksizm i rewizjonizm”, „Upadek Drugiej Międzynarodówki”, „Socjalizm a wojna”, „W sprawie Stanów Zjednoczonych Europy”, „Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu”, „Państwo i rewolucja”, „Tezy kwietniowe”, „Dziecięca choroba lewicowości w komunizmie”, „Pilne zadania władzy radzieckiej” i „Wielkie przedsięwzięcie” były krokami milowymi w propagowaniu marksizmu i walki rewolucyjnej.

Wartościowy dorobek teoretyczny Lenina jest wciąż, stanowiąc podstawę edukacji polityczno-ideologicznej oraz działań nowej generacji rewolucjonistów.

Upamiętniamy Lenina jako przywódcę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, która ponad wiek temu wstrząsnęła ludzkością, zwycięskiej rewolucji, która pokazała siłę walki klasowej, siłę wyzyskiwanych i prześladowanych, gdy wezmą oni swoje sprawy w swoje ręce i popchną naprzód koło historii – ku społecznemu wyzwoleniu, płomieniowi Października, który przyspieszył tworzenie licznych partii komunistycznych i robotniczych. Lenin miał dogłębne umiejętności strategiczne i sprawnie zawierał sojusze, co przyczyniło się do sukcesu sprawy rewolucji socjalistycznej.

Upamiętniamy Lenina jako przywódcę pierwszego państwa socjalistycznego, które jako pierwsze ustanowiło władzę robotniczą opartą na nowych, rewolucyjnych instytucjach takich jak Rady, szukało rozwiązań gospodarczych dla nowego społeczeństwa, opartych na zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludu oraz wszechstronnego rozwoju całego ludu, a nie jedynie zysków nielicznych. ZSRR, pierwsze państwo socjalistyczne na świecie, powstało dzięki szczególnemu wkładowi Lenina, wprowadziło nowe, bezprecedensowe osiągnięcia ekonomiczne, społeczne, polityczne i kulturalne służące klasie pracującej i szerszym masom ludowym, co miało ogromny wpływ na historyczny, postępowy rozwój na świecie. Było to wsparcie dla ludów walczących o socjalizm i pokój.

Upamiętniamy Lenina jako wielkiego internacjonalistę, przywódcę, który wzniósł sztandar proletariackiego internacjonalizmu, przeciwstawiając się zdradzieckiemu działaniu II Międzynarodówki w czasie pierwszej wojny światowej, który sprzeciwiał się burżuazyjnemu nacjonalizmowi i innym prądom burżuazyjnym, takim jak kosmopolityzm kapitału; przewodził III Międzynarodówce Komunistycznej, która wniosła wielki wkład do międzynarodowego ruchu robotniczego i komunistycznego, a obecnie jest źródłem wartościowych lekcji z doświadczeń, które zgromadziła poprzez działanie.

Stanowisko Lenina w sprawie kolonializmu pozwoliło komunistom zrozumieć kwestię kolonii i zainspirowało ich do prowadzenia walki antykolonialnej, zarówno w krajach skolonizowanych, jak i kolonialnych.

Upamiętniamy Lenina jako niezmordowanego i konsekwentnego przeciwnika wojny imperialistycznej, obrońcę walki ludów o wyzwolenie narodowe i społeczne, sprawiedliwość społeczną, pokój i socjalizm.

Kontrrewolucja i odbudowa kapitalizmu nie mogą ukryć osiągnięć socjalizmu. Katastrofy oraz niesprawiedliwość, której doświadczamy, ostre problemy i cierpienie klasy pracującej, niższej klasy średniej, chłopów oraz całych społeczeństw, spowodowane kapitalistycznym wyzyskiem, podkreślają wagę oraz aktualność socjalizmu na całym świecie.

Partie komunistyczne i robotnicze potępiają „falę” przemilczeń, a także reakcyjnego i antykomunistycznego wypaczania historii, prowadzonego na świecie przez siły polityczne działające w interesie kapitału, a wymierzone w pamięć o Leninie. Walczymy o kontynuację jego pracy i jesteśmy zdeterminowani w obronie i propagowaniu jego dziedzictwa. Wzywamy również robotników i lud do uczenia się z niego.

22/04/2020

Sygnatariusze:
1. Komunistyczna Partia Albanii
2. PADS, Algieria
3. Komunistyczna Partia Argentyny
4. Komunistyczna Partia Armenii
5. Komunistyczna Partia Australii
6. Partia Pracy Austrii
7. Komunistyczna Partia Azerbejdżanu
8. Demokratyczna Postępowa Trybuna Bahrajnu
9. Komunistyczna Partia Bangladeszu
10. Komunistyczna Partia Białorusi
11. Komunistyczna Partia Belgii
12. Brazylijska Partia Komunistyczna
13. Komunistyczna Partia Brazylii
14. Komunistyczna Partia Brytanii
15. Nowa Partia Komunistyczna Brytanii
16. Komunistyczna Partia Bułgarii
17. Partia Bułgarskich Komunistów
18. Związek Komunistów w Bułgarii
19. Komunistyczna Partia Kanady
20. Komunistyczna Partia Chile
21. Socjalistyczna Robotnicza Partia Chorwacji
22. AKEL, Cypr
23. Komunistyczna Partia Czech i Moraw
24. Komunistyczna Partia Danii
25. Partia Komunistyczna w Danii
26. Siła Rewolucji, Dominikana
27. Komunistyczna Partia Ekwadoru
28. Komunistyczna Partia Egiptu
29. Komunistyczna Partia Salwadoru
30. Komunistyczna Partia Finlandii
31. Komunistyczna Partia Rewolucyjna Francji
32. Biegun Odrodzenia Komunistycznego we Francji
33. Zjednoczona Partia Komunistyczna Gruzji
34. Niemiecka Partia Komunistyczna
35. Komunistyczna Partia Grecji
36. Węgierska Partia Robotnicza
37. Komunistyczna Partia Indii
38. Komunistyczna Partia Indii (marksistowska)
39. Komunistyczna Partia Kurdystanu – Irak
40. Partia Tudeh, Iran
41. Robotnicza Partia Irlandii
42. Komunistyczna Partia Irlandii
43. Komunistyczna Partia Izraela
44. Partia Komunistyczna, Włochy
45. Włoska Partia Komunistyczna
46. Jordańska Partia Komunistyczna
47. Shiso-Undo, Japonia
48. Socjalistyczny Ruch Kazachstanu
49. Partia Pracy Korei
50. Partia Komunistów Kirgistanu
51. Libańska Partia Komunistyczna
52. Socjalistyczna Partia Łotwy
53. Partia Socjalistyczna, Litwa
54. Komunistyczna Partia Luksemburga
55. Komunistyczna Partia Malty
56. Komunistyczna Partia Meksyku
57. Ludowa Partia Socjalistyczna – Narodowe Stowarzyszenie Polityczne, Meksyk
58. Komunistyczna Partia Norwegii
59. Nowa Partia Komunistyczna Holandii
60. Komunistyczna Partia Pakistanu
61. Palestyńska Partia Komunistyczna
62. Palestyńska Partia Ludowa
63. Paragwajska Partia Komunistyczna
64. Komunistyczna Partia Peru
65. Komunistyczna Partia Portoryko
66. Komunistyczna Partia Polski
67. Portugalska Partia Komunistyczna
68. Komunistyczna Partia Filipin (PKP-1930)
69. Komunistyczna Partia Ukrainy
70. Związek Komunistów Ukrainy
71. Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej
72. Komunistyczna Partia Robotnicza Rosji
73. Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
74. Związek Partii Komunistycznych – KPZR
75. Nowa Komunistyczna Partia Jugosławii
76. Komuniści Serbii
77. Komunistyczna Partia Słowacji
78. Południowoafrykańska Partia Komunistyczna
79. Komunistyczna Partia Hiszpanii
80. Komunistyczna Partia Robotników Hiszpanii
81. Komunistyczna Partia Narodów Hiszpanii
82. Komuniści Katalonii
83. Związek Ludowy Galicji
84. Komunistyczna Partia Sri Lanki
85. JVP Sri Lanka
86. Komunistyczna Partia Suazi
87. Komunistyczna Partia Szwecji
88. Partia Komunistyczna, Szwajcaria
89. Sudańska Partia Komunistyczna
90. Syryjska Partia Komunistyczna
91. Komunistyczna Partia Turcji
92. Partia Komunistów, USA
93. Komunistyczna Partia Wenezueli