Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Wspólna deklaracja partii komunistycznych i robotniczych: SOLIDARNOŚĆ TAK - BLOKADA NIE

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


ŻĄDAMY NATYCHMIASTOWEGO ZNIESIENIA BLOKADY NAŁOŻONEJ NA KUBĘ PRZEZ USA

W miarę jak pandemia Covid-19 rozprzestrzenia się na całej planecie, powodując ogromny ból oraz straty, objawiają się dwa podejścia: jedno kładące nacisk na uzyskanie zysków i narzucenie globalnej kontroli nad zdrowiem publicznym i dobrobytem ludzi, drugie stawia ludzkie zdrowie oraz dobre samopoczucie ponad wszelkie inne interesy.

Podczas pandemii Covid-19 ludzie na różnych kontynentach doświadczają internacjonalizmu oraz solidarności okazywanych przez Kubę, która odpowiada na wezwania o pomoc wysyłając zespoły medyczne do dziesiątek krajów.

To działanie humanitarne jest kontynuacją dziesięcioleci bezinteresownej praktyki, gdy kubańscy lekarze oraz pielęgniarki przybywali na pomoc krajom dotkniętym klęskami żywiołowymi lub epidemiami.

Podczas gdy słowo „solidarność” pada z różnych stron jako niezbędne podejście dla całej planety, aby stawić czoła pandemii, USA zdecydowały się jeszcze bardziej zaostrzyć nielegalną blokadę gospodarczą, handlową i finansową nałożoną na Kubę.

W tych dramatycznych czasach, kiedy zagrożone jest życie ludzkie, USA, nakładając klauzulę eksterytorialności prawa Helmsa-Burtona, blokuje środki ochrony osobistej, wentylatory i zestawy testowe, które zostały już zakupione i są transportowane na Kubę. Jest to najbardziej makabryczny przejaw 60-letniej kryminalnej blokady, jej konsekwencji dla życia i rozwoju gospodarczego Kuby oraz jej mieszkańców.

W tych warunkach my, niżej podpisane partie komunistyczne i robotnicze:

Potępiamy kryminalną blokadę gospodarczą, handlową i finansową USA przeciwko Kubie.

Domagamy się natychmiastowego zniesienia nielegalnej blokady USA przeciwko Kubie.

Wyrażamy naszą wdzięczność za solidarność Kuby i pomoc potrzebującym za pośrednictwem jej zespołów medycznych.

Ponownie wyrażamy naszą solidarność z Komunistyczną Partią Kuby, rządem oraz narodem kubańskim w ich walce o obronę socjalistycznej ścieżki rozwoju.

Solidarność TAK – blokada NIE

Wspólna deklaracja jest otwarta na dalsze podpisy.

Komunistyczna Partia Argentyny
Komunistyczna Partia Armenii
Komunistyczna Partia Australii
Komunistyczna Partia Bangladeszu
Partia Pracujących Belgii
Komunistyczna Partia Wielkiej Brytanii
Nowa Komunistyczna Partia Wielkiej Brytanii
Komunistyczna Partia Kanady
Socjalistyczna Partia Pracy Chorwacji
Komunistyczna Partia Kuby
AKEL – Cypr
Komunistyczna Partia Czech i Moraw
Komunistyczna Partia Danii
Partia Pracy Korei
Komunistyczna Partia Ekwadoru
Komunistyczna Partia Finlandii
Niemiecka Partia Komunistyczna DKP
Komunistyczna Partia Grecji
Węgierska Partia Pracujących
Komunistyczna Partia Indii (Marksistowska)
Tudeh Partia Iranu
Komunistyczna Partia Kurdystanu-Iraku
Komunistyczna Partia Izraela
Odrodzenie Komunistyczne – Włochy
Komunistyczna Partia Włoch- PCI
Komunistyczna Partia Włoch
Komunistyczna Partia Malty
Komunistyczna Partia Meksyku
Nowa Partia Komunistyczna Holandii
Komunistyczna Partia Norwegii
Palestyńska Partia Ludowa
Komunistyczna Partia Palestyny
Komunistyczna Partia Polski
Komunistyczna Partia Portugalii
Nowa Komunistyczna Partia Jugosławii
Południowoafrykańska Partia Komunistyczna
Komunistyczna Partia Hiszpanii
Komunistyczna Partia Ludów Hiszpanii
Komunistyczna Partia Robotnicza Hiszpanii
Komunistyczna Partia Sri Lanki
Komunistyczna Partia Suazi
Komunistyczna Partia Turcji
Komunistyczna Partia Ukrainy
Komunistyczna Partia USA
Komunistyczna Partia Wenezueli