Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Stanowisko Partii Komunistycznych i Robotniczych z okazji 1 Maja – Międzynarodowego Dnia Ludzi Pracy

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Podpisane partie komunistyczne i robotnicze z całego świata, także Komunistyczna Partia Polski, wyrażają wspólne stanowisko z okazji 1 Maja – Międzynarodowego Dnia Ludzi Pracy.

Pomimo iż ze względu na skutki epidemii Covid-19 robotnicze mobilizacje nie będą tak duże jak w latach poprzednich, pracownicy wykorzystają różne formy walki do uhonorowania ich międzynarodowego święta jako dnia protestu, a także będą bronić swoich dążeń i postulatów, sprzeciwiając się kapitalistycznemu wyzyskowi.

Nasze partie komunistyczne i robotnicze organizują, poza działaniami międzynarodowymi, różne akcje z tej okazji. Wspólne stanowisko jest ich częścią.

W bieżącym roku, gdy narastają skutki epidemii Covid-19, systemy ochrony zdrowia w większości krajów kapitalistycznych upadają i nie są w stanie gwarantować społeczeństwom bezpieczeństwa.

Miliony pracowników straciły pracę, prawa pracownicze są niszczone, tysiące pracowników, szczególnie starszych, ryzykują życiem, gdy systemy opieki zdrowotnej są bezsilne w obliczu epidemii, a światowa gospodarka znajduje się w kryzysie.

Tymczasem kapitalistyczne rządy wspomagają wielkie monopolistyczne firmy dając im miliardy dolarów I broniąc systemu kapitalistycznego, jednocześnie zostawiając bez pomocy miliony cierpiących z powodu biedy, bezrobocia i marginalizacji społecznej.

Nowy globalny kryzys nie jest wynikiem epidemii Covid-19. Jako partie komunistyczne i robotnicze szacujemy, że kryzys jest wynikiem nieprzezwyciężalnych sprzeczności systemu wyzysku, a pojawienie się Covid-19 jedynie zaostrzyło klasowy charakter antyspołecznej polityki burżuazyjnych rządów oraz kapitalistycznej gospodarki rynkowej, która zaniedbywała dziedziny służące ochronie zdrowia, środowiska oraz badania naukowe.

W nowej sytuacji jako partie komunistyczne i robotnicze walczymy w naszych krajach z dyktaturami, skrajną prawicą, nowym faszyzmem I ogólnie, z kapitalistycznymi reżimami wyzyskującymi klasę pracującą I inne warstwy ludowe. Walczymy z imperialistycznymi planami interwencji USA, NATO i UE oraz ich sojuszników. Jednocześnie wspólnie walczymy o socjalizm, który ustanowi prawdziwy rozwój, będzie służył potrzebom ludów I sprawie pokoju, a także zniesie wyzysk człowieka przez człowieka.

Kapitalizm nie jest końcem historii, a partie komunistyczne i robotnicze starają się koordynować międzynarodową walkę o jego obalenie.

Walka o pokój, prawa pracownicze, ochronę środowiska, publiczną ochronę zdrowia, likwidację nędzy i bezrobocia, wymaga władzy robotniczej – socjalizmu, a także wspólnego działania partii komunistycznych i robotniczych oraz klasy pracującej i ludów.

1 Maja – Międzynarodowy Dzień Ludzi Pracy motywuje nas do walki o socjalizm, który rozjaśni przyszłość ludzkości.