Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Stanowisko Komunistycznej Partii Belgii wobec wyroku skazującego komunistów z KPP

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Komunistyczna Partia Belgii (PCB-CPB) dowiedziała się, że Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej w wyniku procedury apelacyjnej ze strony prokuratury wydał nowy wyrok w sprawie działaczy Komunistycznej Partii Polski.

Wyrok, ogłoszony bez obecności oskarżonych w wyniku procedur będących rezultatem epidemii koronawirusa, pokazuje jak zaciekła jest władza. Wyrok skazuje towarzyszy z redakcji „Brzasku” na grzywny, ale można spodziewać się, że prokuratura ponownie złoży apelację do wyższej instancji.

PCB-CPB potwierdza swoją solidarność z polskimi towarzyszami. KPP jest ofiarą antykomunizmu rozpętanego przez jeden z najbardziej reakcyjnych rządów w Europie. To prawo nie jest wyjątkiem. Jest zgodne ze stanowiskiem Unii Europejskiej, która przyjęła rezolucję zrównującą komunizm z nazizmem. Wpisuje się w światowy nurt reprezentowany m.in. przez Bolsonaro w Brazylii i partię frankistowską w Hiszpanii, aby zakazać działalności partii komunistycznych. Podobnie jest w Belgii z propozycją, aby w szkołach nauczać o „niebezpieczeństwie komunizmu”. Prawa te zmierzają do kryminalizacji ruchów społecznych, ludowych i robotniczych i mają złamać ich rewolucyjną awangardę, gdyż partie burżuazyjne wiedzą, że wskutek kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa napięcia społeczne doprowadzą do eksplozji jak tylko masy zdadzą sobie sprawę z prawdziwej natury kapitalizmu.

PCB włącza się w światowy ruch wsparcia na rzecz KPP i jest gotowa ponownie manifestować przed polską ambasadą w Brukseli.

Niech żyje KPP!

Niech żyje proletariacki internacjonalizm!

Niech żyje socjalizm i komunizm!

30.03.2020 r.