Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Sprzeciw KPP wobec możliwości instalacji broni jądrowej USA w Polsce

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Komunistyczna Partia Polski wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec sugestii możliwości relokacji broni jądrowej USA z Niemiec do Polski wyrażonej przez amerykańską ambasador Georgette Mossbacher.

Jakkolwiek jej wypowiedź nie miała charakteru oficjalnej propozycji, jednak w przypadku słów wypowiadanych publicznie przez oficjalnego przedstawiciela Stanów Zjednoczonych w Polsce i na temat, który nie powinien stanowić przedmiotu „żartów” czy „niezobowiązujących sugestii”, nie można wobec nich zachować obojętności.

Odbieramy tę wypowiedź jako kolejny krok wplątywania Polski w konfrontacyjną grę prowadzoną przez Stany Zjednoczone przeciwko Rosji. Konsekwentne tworzenie rusofobicznej histerii, podchwytywanej ochoczo przez polską prawicę, zaowocowało rozlokowaniem amerykańskich wojsk na terenie Polski i wmanewrowało Polskę w kosztowne zakupy amerykańskiego uzbrojenia.

Środki te mogły być przeznaczone na dużo pilniejsze cele społeczne, jak choćby wsparcie publicznej służby zdrowia czy systemu edukacyjnego. Dziś, gdy nadeszła godzina sprawdzianu, widzimy, jak wielkie niedostatki panują w obu tych dziedzinach i jak mylne i cyniczne było przekonywanie społeczeństwa, że panaceum na ich niedostatki ma być postępująca prywatyzacja.

Konsekwencje angażowania Polski w coraz bardziej napięte relacje między Waszyngtonem a Moskwą są jednak nieporównywanie gorsze i dowodzą, jak dalece rządzący nie liczą się ze społecznym interesem. Tworzenie rzekomo niezbędnej „wschodniej flanki NATO” i konsekwencji przekształcanie Polski w państwo frontowe służy jednie imperialistycznym interesom Stanów Zjednoczonych desperacko broniącym swojej upadającej pozycji światowego hegemona.

Nawet myśl o możliwości rozlokowania na polskim terytorium broni masowego rażenia w najmniejszej mierze nie służy poprawie bezpieczeństwa w regionie, a wręcz przeciwnie – wystawia Polskę jako cel możliwego odwetowego ataku jądrowego.

Do niekontrolowanej eskalacji napięcia może dojść w każdym momencie. Przysunięcie amerykańskiego potencjału jądrowego w stronę granic Rosji byłoby złamaniem zobowiązań podjętych przez Stany Zjednoczone w momencie rozpadu bipolarnego układu geopolitycznego, dzięki którym możliwe było wycofanie z terytoriów państw bloku wschodniego wojsk radzieckich.

Byłoby również posunięciem przybliżającym możliwość wybuchu niekontrolowanego konfliktu zbrojnego w Europie i zagrożeniem dla pokoju na świecie – otwarciem drogi do sytuacji, w której powrócilibyśmy do czasów kryzysu rakietowego. Sama sugestia takiej możliwości stanowi krok na drodze do eskalacji napięcia. Nie godzimy się na to.