Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Rasistowski morderca nie wyjdzie na wolność

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Minister Sprawiedliwości Republiki Południowej Afryki odrzucił wniosek o warunkowe zwolnienie złożony przez adwokata rasistowskiego mordercy i terrorysty Janusza Walusia.

Odrzucając wniosek o zwolnienie Walusia minister Ronald Lamola stwierdził, że „działał on w celu wywołania chaosu i niepokojów w kraju”. Dodał, że wypuszczenie mordercy stanowiłoby podważenie wcześniejszego wyroku sądu, który nie znalazł w toku procesu żadnych okoliczności łagodzących przemawiających na korzyść skazanego.

W wydanym w poniedziałek oświadczeniu Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej pochwaliła decyzję ministra, określając Walusia mianem „mordercy, który nie okazał skruchy i nie zasługuje na łaskę”.

Waluś, członek neofaszystowskiej grupy zbrojnej Afrykanerski Ruch Oporu, 10 kwietnia 1993 roku, zamordował Chrisa Hani – lidera Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej (SACP). Zrobił to z zimną krwią, na oczach córki Haniego. Dążył w ten sposób do wywołania w RPA wojny domowej oraz wstrzymania demokratyzacji kraju.

Za swój czyn Waluś został skazany na karę śmierci, którą później zamieniono na dożywocie. W 2016 roku morderca uzyskał początkowo zgodę na zwolnienie z więzienia, jednak została ona cofnięta między innymi w związku z postawą Walusia, który nie wyraził skruchy za swój czyn, ani nie ujawnił swoich mocodawców.

Brzask, 17.03.2020 r.