Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Prawdziwi wyklęci

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Warto 1 marca wspomnieć o współcześnie i autentycznie wyklętych żołnierzach 1. i 2. Armii Wojska Polskiego, Batalionów Chłopskich, partyzantów z PAL/GL/AL walczących z Niemcami.

Pamiętajmy o Polakach walczących w szeregach Armii Czerwonej, a także o żołnierzach Armii Krajowej, którzy podporządkowali się rozkazom dowództwa AK, o żołnierzach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy wrócili do swojej ojczyzny, o Polakach, którzy odbudowali zniszczone przez hitlerowskich Niemców polskie miasta.

Pamiętajmy o lekarzach, którzy zajęli się okaleczonymi na frontach i w obozach naszymi rodakami, o nauczycielach, inżynierach, robotnikach. Pamiętajmy o żołnierzach i milicjantach walczących z bandziorami spod znaku UPA.

Pamiętajmy o chłopach, którzy dla dobra całego narodu produkowali niezbędną żywność i pomimo zagrożeń gospodarowali na danej im ziemi. Pamiętajmy o tych co zaopiekowali się wojennymi sierotami. Pamiętajmy o przesiedleńcach z Wschodu, którzy zagospodarowali nasze Ziemie Zachodnie. Pamiętajmy o tych księżach, którzy swoją roztropnością studzili romantyczne wariactwa.

W dzisiejszym dniu wspominamy i oddajemy cześć wszystkim tym, którzy swoją pracą przyczynili się do odbudowy, stabilizacji i rozwoju kraju w okresie powojennym, bez względu na to z jakiej tradycji politycznej się wywodzili i w jakiej armii służyli. Pamiętamy szczególnie tych, którzy ponieśli najwyższą ofiarę w służbie państwa i zginęli z rąk uzbrojonych band, wywyższanych obecnie przez burżuazyjne i reakcyjne rządy krajów Europy Wschodniej.

Pamiętajmy o tych, którzy wbijali słupy graniczne na Odrze i Nysie! Już 27 lutego 1945 roku polscy saperzy z 6. Samodzielnego Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo-Mostowego wbili pierwsze słupy graniczne nad Odrą w okolicach Czelina!

Źródła: 1maja.info Ciekawostki historyczne