Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Sąd nad komunistami za głoszenie poglądów [wpis na bieżąco aktualizowany]

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


3 marca 2020 roku w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej odbędzie się kolejna rozprawa przeciwko działaczom Komunistycznej Partii Polski, redakcji pisma „Brzask” i partyjnej strony internetowej oskarżonym o „promowanie totalitarnego ustroju państwa”. Oskarżonym grozi do 2 lat pozbawienia wolności na podstawie art. 256 kodeksu karnego.

W 2013 r. swoją krucjatę przeciwko redakcji Brzask oraz przeciwko naszej Partii rozpoczął Bartosz Kownacki z PiS, zawiadamiając prokuraturę o możliwość popełnienia przestępstwa o propagowanie systemu totalitarnego i wnioskując o delegalizację KPP. Wówczas Elżbieta Tkaczewska-Kuk, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ, stwierdziła: Zawiadomienie było enigmatyczne, zbadaliśmy statut i program tej organizacji i nie dopatrzyliśmy się znamion przestępstwa, umarzając sprawę.

Kilka miesięcy później Prokuratura Okręgowa w Katowicach, na polecenie prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta przeprowadziła analizę wszystkich spraw prowadzonych w regionie związanych z nienawiścią rasową, wyznaniową czy propagowaniem systemów totalitarnych. Nakazała wtedy śledczym wznowić postępowanie i zbadać treści znajdujące się na starej stronie internetowej KPP kompol.org. Pod lupę wzięto zwłaszcza Brzask i sprawdzono numery wydawane w latach 2008-2014.

Śledczy część z tych materiałów wysłali do IPN-u z prośbą o opinię, która początkowo była niejednoznaczna. Adam Dziurok z tej placówki stwierdził tylko: publiczne głoszenie i propagowanie wartości komunistycznej w formie prezentowanej przez KPP jest co najmniej kontrowersyjne, nawet jeśli w otwarty sposób nie odwołuje się do totalitarnych metod i praktyk (Pismo z dnia 21-05-2015, sygn. 1 Ds. 104/15).

Dlatego też powołano dodatkowo biegłego sądowego, religioznawcę i politologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Rafał Łętocha) i na podstawie jego tendencyjnej opinii w czerwcu 2015 r. postawiono w stan oskarżenia 4 towarzyszy, zarzucając im „zamieszczanie publikacji odwołujących się do idei komunistycznego ustroju państwa, marksizmu i leninizmu”.

Sąd w 2016 r. wydał wyrok skazujący dla 4 towarzyszy w trybie nakazowym (o czym sami skazani dowiedzieli się z mediów, gdyż nie zostali wezwani na wokandę i nie mieli żadnych szans złożenia wyjaśnień), ale towarzysze od niego się odwołali. Tow. Krzysztof Szwej – red. naczelny Brzasku – stwierdził wówczas: Działamy legalnie, jesteśmy zarejestrowani, jesteśmy przeciwni totalitaryzmowi oraz przemocy w polityce. Ten wyrok jest niedorzeczny i będziemy tego dowodzili w procesie. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej wydał postanowienie o umorzeniu, ale prokuratura odwołała się w 2017 r. do Sądu Okręgowego w Katowicach i ten nakazał przeprowadzenie procesu ponownie (przez Sąd Rejonowy) wobec 3 towarzyszy, gdyż w styczniu zmarł jeden z oskarżonych towarzyszy (tow. red. Marian Indelak).

Sprawa oskarżenia redaktorów Brzasku – najprawdopodobniej – ma wymiar polityczny. Grzegorz Waliński z portalu Strajk.eu pisze w swoim artykule z 27.02.2020 r.:

Długa historia tego procesu pozwala przyjąć, że wymiar sprawiedliwości miał zarówno dość czasu, jak i sposobności, aby zapoznać się z materiałem dowodowym, zeznaniami świadków i opiniami biegłych. Przed rokiem sąd podjął decyzję o uniewinnieniu, w której uzasadnieniu stwierdzono, że zarzuty są ogólnikowe, zaś oskarżenie w swojej argumentacji, iż stanowiły one przejawy „promowania totalitarnego ustroju” odwoływało się do kategorii zdroworozsądkowych, nie przedstawiając choćby definicji owego „totalitaryzmu”.

W marcu 2018 r. z rozkazu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego (w jednej osobie) Zbigniewa Ziobry wszczęto dochodzenie by znaleźć jakieś kruczki prawne, by móc zdelegalizować Partię Razem i KPP (podobno jest już gotowy materiał pod wniosek do pisowskiego Trybunału Konstytucyjnego). 30 kwietnia dokonano bezprawnej rewizji w mieszkaniu jednego z redaktorów portalu „Władza Rad”, 11 maja policja zakłóciła konferencję naukową o marksizmie w ośrodku Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie. W tym samym czasie na podstawie nieuzasadnionych oskarżeń anonimowych donosicieli tymczasowo zniknęły strony Brzasku i KPP na facebooku. Dzięki staraniom towarzyszy z redakcji udało się je przywrócić do pełnej funkcjonalności (oskarżenia anonimów okazały się bezpodstawne).

18 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej uniewinnił członków redakcji pisma KPP „Brzask” oraz partyjnej strony internetowej od zarzutu „promowania totalitarnego ustroju państwa” (art. 256 kodeksu karnego). Sąd uznał, że zarzuty sformułowane przez prokuraturę i materiał dowodowy nie wskazują na popełnienie przestępstwa. Dodał również, że nie można orzekać o propagowaniu totalitaryzmu na podstawie wyrwanych z kontekstu zdań oraz fragmentów artykułów. W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że należy odróżnić propagowanie totalitarnego ustroju państwa od propagowania komunistycznych poglądów.

Prokurator w marcu 2019 r. złożył apelację od wyroku uniewinniającego redakcję „Brzask”. Prokurator utożsamił marksizm-leninizm z totalitaryzmem, a odwołania do rewolucji społecznej potraktował jako nawoływanie do siłowego obalenia władzy. Zarzucił oskarżonym redaktorom także krytykę reformizmu oraz odwoływanie się do przedwojennej KPP. Sądowi natomiast prokurator zarzucił przekroczenie „zasady swobodnej oceny przeprowadzonych dowodów” oraz uznanie zeznań złożonych przez oskarżonych za wiarygodne.

10 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach 10 lipca postanowił o skierowaniu do ponownego rozpatrzenia procesu członków redakcji pisma „Brzask” wydawanego przez Komunistyczną Partię Polski. Przychylił się tym samym do wniosku prokuratora, który złożył apelację od wyroku uniewinniającego, wydanego w styczniu br. przez sąd rejonowy w Dąbrowie Górniczej. Termin wyznaczono na 3 marca 2020 r.

Grzegorz Waliński z portalu Strajk.eu tak komentuje ten proces sądowy:

Niestety – czeka nas kolejny odcinek tego serialu. Nie sposób nie zwrócić uwagę na zmieniające się okoliczności, w jakich toczy się proces. Przede wszystkim nasila się represyjność prawa karnego, gęstnieje atmosfera nagonki politycznej, nasila się dążenie rządzących do zakazania działalności partii komunistycznej. Przywykliśmy już niemalże do eliminowania z przestrzeni publicznej i pamięci społecznej wszystkiego, co odnosi się do historii Polski Ludowej czy też historii ruchu robotniczego. Jedyną wykładnię dziejów ma dla nas produkować IPN ze skrajnymi prawicowcami na pokładzie, ewentualnie pokrewne instytuty.

SOLIDARNI Z KPP

W odpowiedzi na apel KPP o wsparcie prześladowanych członków redakcji „Brzasku”, 29 lutego o godzinie 18 w Paryżu przed polską ambasadą odbędzie się pikieta przeciwko represjom politycznym wobec komunistów w Polsce. Protest organizuje Biegun Odbudowy Komunistycznej we Francji (PRCF). Pikietę zaplanowano na sobotę zgodnie z tradycją francuskich protestów społecznych, zgodnie z którą wiele manifestacji odbywa się właśnie w ten dzień tygodnia. Akcja będzie częścią międzynarodowej kampanii protestów przeciwko represjom politycznym w Polsce. Podobne protesty w innych krajach odbędą się 2 marca, dzień przed wznowieniem procesu członków redakcji „Brzasku”.


Nowa Komunistyczna Partia Holandii i Komunistyczny Związek Młodzieży zorganizowały dziś demonstrację przed polską ambasadą w Hadze, w proteście przeciwko prześladowaniom komunistów w Polsce. Drzwi ambasady pozostały zamknięte przed chętnymi do podjęcia rozmowy komunistami. Manifestujący przekazali jednak list protestacyjny. W akcji solidarnościowej z KPP udział wzięli również członkowie Komunistycznej Partii Grecji i Komunistycznej Młodzieży Grecji, którzy przebywają na emigracji w Holandii.


Pikieta Komunistycznej Partii Meksyku pod ambasadą RP w Meksyku przeciwko represjom polskiego reżimu wymierzonym w działaczy Komunistycznej Partii Polski.


Koniec z fałszowaniem historii i prześladowaniami komunistów! Solidarność z KPP! – głosili protestujący towarzysze z Komunistycznej Partii Austrii pod polską ambasadą w Wiedniu.


Towarzysze z Hiszpanii również protestowali pod polską ambasadą w Madrycie przeciwko prześladowaniom politycznym. Nagrali film z wystąpienia. Podczas pikiety odczytano stanowisko PCTE przeciwko antykomunistycznej kampanii oraz fałszowaniu historii odbywającym się w Polsce i innych państwach Europy. PCTE domaga się natychmiastowego zaprzestania represji politycznych oraz wycofania zarzutów stawianych członkom KPP.


Liga Młodych Komunistów zorganizowała pikietę pod polską ambasadą w Londynie w proteście przeciwko działaniom antykomunistycznym polskiego rządu. Amy Field mówiła: Uciszanie komunistów, sił postępowych i lewicy jest tak naprawdę atakiem na ruch polityczny klasy robotniczej.


W piśmie protestacyjnym Socjalistycznej Chorwackiej Partii Robotniczej do Ambasadora RP w Chorwacji napisano:

W ubiegłych latach było wiele wypadków prześladowania Komunistycznej Partii Polski (KPP), a identyczne, represyjne metody stosowano dla zakazania „wywrotowej działalności komunistycznej”. Polskie władze już ograniczyły swobody w zakresie organizacji strajków i demonstracji a delegalizacja KPP byłaby dopełnieniem tego „pakietu” represji. Socjalistyczna Chorwacka Partia Robotnicza stale śledzi bieżącą aktywność antykomunistyczną, która wraz z rozszerzeniem art. 256 KK celują w zakazanie komunistycznej aktywności i której jedynym celem jest penalizacja tejże. Prześladowania komunistów są częścią szerszej narodowej strategii, która wpisuje się w politykę UE, aby poprzez serię zmian prawnych i propagandę zrównać komunizm z nazizmem – jako dwoma obliczami totalitaryzmu. Obrona KPP to więcej niż obrona prawa do istnienia jednej partii. To walka o zachowanie szerokich obywatelskich i pracowniczych praw, takich jak również i prawa do zmiany ustroju społeczno – gospodarczego, który, co oczywiste, nie może zadowolić szerokich warstw społecznych Polski. Jako proletariaccy internacjonaliści, my Socjalistyczna Chorwacka Partia Robotnicza protestujemy przeciw prześladowaniu towarzyszy z KPP i redaktorów gazety „Brzask”. Żądamy natychmiastowego zakończenia wymierzonych przeciw nim procesów sądowych oraz ich rehabilitacji i poszanowania. Żądamy wstrzymania wszystkich prześladowań wymierzonych w komunistów.


2 marca, w przededniu wznowienia procesu sądowego przeciwko KPP, w tym redakcji „Brzasku”, w ramach międzynarodowego dnia akcji protestacyjnej przeciwko represjonowaniu komunistów w Polsce, w wielu krajach odbyły się demonstracje przed polskimi placówkami dyplomatycznymi.

Demonstracje przed ambasadami i konsulatami RP zorganizowano w: Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii, Meksyku, Niemczech, Niderlandach, Rosji, Serbii oraz we Włoszech. Ponadto listy protestacyjne przekazano do placówek dyplomatycznych RP na Białorusi, w Chile, Chorwacji, Danii, na Filipinach, w Irlandii, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii.

ATENY
Przedstawiciele Komunistycznej Partii Grecji (KKE) i Komunistycznej Młodzieży Grecji (KNE) protestowali przed ambasadą RP aby wyrazić solidarność z prześladowanymi działaczami KPP i redaktorami „Brzasku”. W demonstracji uczestniczył deputowany Parlamentu Europejskiego – Lefteris Nikolaou-Alavanos. Pikietujący pod transparentem „Ręce precz od polskich komunistów”domagali się zakończenia prześladowań polskich komunistów, aby partia komunistyczna mogła swobodnie działać w Polsce. Radcy ambasady przekazano list protestacyjny.

BELGRAD
Przed polską ambasadą w Belgradzie demonstrowali członkowie Nowej Komunistycznej Partii Jugosławii (NKPJ) oraz Związku Komunistycznej Młodzieży Jugosławii (SKOJ).
W oświadczeniu NKPJ napisano: „Domagamy się tu i teraz, aby położyć kres wszelkim antykomunistycznym prześladowaniom! Domagamy się, aby nie podejmowano żadnych innych środków, takich jak zakaz symboliki lub niszczenie pomników, wspierane przez polski rząd. Będziemy nadal mocno wyrażać naszą solidarność z polskimi komunistami. Ręce precz od komunistów!” Zwrócono także uwagę, że represje wobec komunistów mają miejsce w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

BERLIN
Protest przed ambasadą RP w Berlinie zorganizowała Komunistyczna Partia Niemiec (KPD). Demonstrowano pod hasłem „Ręce przecz od KPP!”

BRUKSELA
Organizatorem protestu przez ambasadą RP była Komunistyczna Partia Belgii. Obecni byli również przedstawiciele działających w Belgii struktur KKE. Odczytano list protestacyjny, który został wręczony przedstawicielom ambasady. Julien Hannotte Morais, sekretarz polityczny KP Belgii powiedział m.in.: „Ten nowy proces w Polsce ma na celu przepisanie i wymazanie historii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ze zbiorowej świadomości. Atakując w ten sposób redakcję „Brzasku”, prokurator atakuje nie tylko polskich towarzyszy, ale cały światowy roboczy i ruch komunistyczny….”

HAGA
1 marca przed ambasadą RP w Hadze demonstrowała delegacja Nowej Komunistycznej Partii Holandii (NCPN) oraz Komunistycznego Związku Młodzieży (CJB). Uczestnicy pikiety trzymali transparent, na którym napisano: „Walka ludzi pracy o lepszą przyszłość nie jest przestępstwem. Powstrzymać represje wobec komunistów!”. W trakcie wiecu potępiono prześladowania wobec komunistów w Polsce a także postawę władz RP, które próbują usunąć lub zmienić wszystkie nazwy ulic i pomniki, mające związek z historią socjalizmu. Zwrócono uwagę także na powiązania antykomunistycznej postawy polskiego rządu z polityką UE.

MOSKWA I KALININGRAD
W Kaliningradzie przed konsulatem RP protest zorganizowała Rosyjska Komunistyczna Partia Robotnicza (RKRP). Domagano się powstrzymania represji wobec KPP.

W ramach akcji solidarności z represjonowanymi członkami KPP, na początku marca przed polskimi placówkami dyplomatycznymi w Moskwie i Kaliningradzie odbyły się pikiety pod hasłami „Zatrzymać prześladowania polityczne wobec KPP!” oraz „NIE dla faszyzmu!”, zorganizowane przez Komunistyczną Partię Federacji Rosyjskiej (KPRF). Przemawiający w trakcie protestu przed polską ambasadą w Moskwie Denis Panfionow – deputowany KPRF oraz Jurij Daszkow – Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Transportu Publicznego zażądali natychmiastowego zaprzestania prześladowań politycznych członków KPP. Podkreślali, że polityczne represje w Polsce występują w połączeniu z antyrosyjską propagandą wspieraną przez władze. Prowadzi to do odrodzenia ruchów neofaszystowskich. Zwrócono uwagę, że polscy komuniści pozostają jednak wierni swoim ideałom, a polskie władze boją się takiej postawy oraz prawdy historycznej. Podczas pikiety przed konsulatem RP w Kaliningradzie Maksym Bułanow, pierwszy sekretarz organizacji regionalnej KPRF powiedział, że polskie władze prowadzą oburzającą politykę zrównywania komunizmu z faszyzmem. Przypomniał również o ogromnej daninie krwi i poświęceniu żołnierzy Armii Czerwonej walczących w obronie przodków tych, którzy teraz niszczą pomniki. KPRF wezwała wszystkie partie komunistyczne do wyrażenia poparcia dla KPP w walce o prawdę, sprawiedliwość i socjalizm.

MADRYT
Pikietę przed polska ambasadą w Madrycie zorganizowała Komunistyczna Partia Robotników Hiszpanii (PCTE) wraz z Kolektywem Młodych Komunistów (CJC). Domagano się zakończenia represji politycznych w Polsce. Potępiono również zrównywanie przez Unię Europejską komunizmu z faszyzmem.

MEKSYK
W mieście Meksyk pod polską ambasadą demonstrowali członkowie Komunistycznej Partii Meksyku (PCM). Odczytano list protestacyjny przeciwko represjom politycznym.

NICEA
Przed konsulatem RP w Nicei 2 marca demonstrowali Młodzi Komuniści (JC) oraz przedstawiciele Francuskiej Partii Komunistycznej (PCF).

PARYŻ
Protest przed polską ambasadą odbył się 29 lutego, zgodnie z francuską tradycją organizowania akcji protestacyjnych w sobotę. Manifestacja została zwołana z inicjatywy Bieguna Odrodzenia Komunistycznego we Francji (PRCF). W trakcie wiecu przemawiała m.in. znana prof. historii Annie Lacroix-Riz a także polscy działacze pracujący we Francji.

PRAGA
Komunistyczny Związek Młodzieży (KSM) wraz z towarzyszami z Praskiej organizacji Komunistycznej Partii Czech i Moraw (KSCM).

RZYM
Komunistyczna Partia Włoch (PCI) zorganizowała pikiety przeciwko represjom wobec polskich komunistów przed ambasadą RP w Rzymie, a także przed konsulatem RP w Ankonie.Odbyły się one pod hasłem „Solidarność z Komunistyczną Partią Polski”.

WIEDEŃ
„Dość fałszowania historii i prześladowań politycznych w Polsce! Solidarność z Komunistyczną Partią Polski!” to główne hasło na wiecu Partii Pracy Austrii (PdA), który odbył się 2 marca w Wiedniu. W swoim przemówieniu lider partii Tibor Zenker wspomniał o prowadzonej przez polskie władze polityce fałszowania historii i oczerniania socjalizmu, której częścią są prześladowania Komunistycznej Partii Polski. Zenker podkreślił, że „prawdy nie można zabronić” i że „nie można zabronić walki o pokój, międzynarodową przyjaźń, prawa kobiet i postęp społeczny”.