Myśliwski lex Ardanowski obowiązuje

Andrzej Duda podpisał ustawę zagrażającą bezpieczeństwu ludzi oraz niszczącą środowisko naturalne – ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zwaną „lex Ardanowski”.

Umożliwia ona karanie za „zakłócenie polowania”, czyli oddaje las na wyłączność myśliwym Dodatkowo w myśl nowego prawa uzyskają oni możliwość stosowania broni z tłumikami. Patrząc na liczbę wypadków, które myśliwi już obecnie powodują, strzelanie z broni z tłumikiem, czyli bez ostrzeżenia, może przyczynić się do wielu ofiar w ludziach. Ustawa umożliwia polującym wchodzenie na prywatne działki, nawet wbrew woli ich właścicieli. Do odstrzału dzików angażuje również służby państwowe takie jak straż graniczna i policja.

Wszystko to pod pozorem likwidacji epidemii ASF, zagrażającej hodowlom trzody chlewnej. Jednak standardy prowadzenia polowań, brak przestrzegania zasad higieny i beztroska połączona z nieodpowiedzialnością myśliwych już wielokrotnie tworzyły warunki sprzyjające roznoszeniu epidemii. Grupa uprzywilejowanych miłośników zabijania zwierząt bawi się kosztem reszty społeczeństwa, a ich patologiczne zachowania stają się legalne.

Reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: