Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Pamięci Proletariatczyków

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Uroczystość upamiętniająca członków Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat odbyła się 26 stycznia, w związku ze zbliżającą się kolejną rocznicą stracenia w 1886 roku na stokach Cytadeli Warszawskiej czołowych działaczy tej partii – Piotra Bardowskiego, Stanisława Kunickiego, Michała Ossowskiego i Jana Pietrusińskiego.

Organizatorem obchodów była Historia Czerwona, a wzięli w nich udział również przedstawiciele KPP, Studenckiego Komitetu Antywojennego, Lewicy Razem oraz portalu Strajk.

Uroczystość rozpoczęła się przed Bramą Straceń, a następnie uczestnicy przeszli pod tablicę upamiętniającą Proletariatczyków, gdzie złożono wieniec oraz zapalono znicze. Przemawiali także reprezentanci ww. organizacji.

Przedstawicielka KPP przypomniała, że hasła o które w walczyła Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat, takie jak prawo do zrzeszania się, godnej pracy i godziwej płacy, są wciąż aktualne, a prawa pracownicze łamane. Nie zmienił się bowiem charakter kapitalistycznego wyzysku. Podkreśliła, iż Proletariatczycy działali pomimo srogich represji, walce poświęcili życie, pomimo że byli młodymi ludźmi. Powiedziała, że obecnie Proletariatczycy są usuwani z pamięci historycznej jako nie pasujący do nacjonalistycznej wersji historii. Na zakończenie wezwała do obrony tradycji ruchu robotniczego.