Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

17 stycznia minęła 75. rocznica wyzwolenia Warszawy

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


17 stycznia minęła 75. rocznica wyzwolenia Warszawy przez Armię Czerwoną oraz Wojsko Polskie.

Operacja warszawska, podjęta w ramach ofensywy zimowej 1945 r., rozpoczęła się 14 stycznia. Wzięły w niej udział wojska 1 Frontu Białoruskiego, w tym 1 Armia Wojska Polskiego. 17 stycznia 1945 roku oddziały Wojska Polskiego oraz Armii Czerwonej wkroczyły do Warszawy od południa i północy wyzwalając lewobrzeżną część miasta.

Walki toczyły się na północy w rejonie Cytadeli Warszawskiej oraz Lasku Bielańskiego, a także w trakcie wkraczania Wojska Polskiego do centrum w rejonie Alei Jerozolimskich i Nowego Światu.

Siły niemieckiej dywizji fortecznej zostały szybko rozbite. Do godziny 16.00 miasto zostało całkowicie oczyszczone z sił okupanta. Wojsko Polskie i Armia Czerwona straciły 110 zabitych, głównie w wyniku wybuchu min. W całej operacji warszawskiej 1 Armia WP straciła 10 537 żołnierzy, w tym 3116 zabitych.

19 stycznia 1945 roku odbyła się defilada z udziałem jednostek Wojska Polskiego na uprzątniętej z gruzów ul. Marszałkowskiej. Po wyzwoleniu Warszawy rozpoczęła się organizacja pomocy dla mieszkańców, którzy nie zostali wysiedleni i przetrwali zimę w gruzach miasta. Niemal natychmiast zaczęła również powracać ludność cywilna i rozpoczęła się odbudowa.

Rocznica wyzwolenia Warszawy od lat jest ignorowana przez władze państwowe, a także miejskie. Pomimo to, jak co roku, odbyły się społeczne obchody rocznicy zorganizowane przez kombatantów. Kwiaty złożono m.in. przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich.