Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Konferencja Walka z dekomunizacją oraz obrona historii ruchu robotniczego

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Redakcja „Brzasku” oraz KPP włączyły się w organizację konferencji „Walka z dekomunizacją oraz obrona historii ruchu robotniczego”, która odbyła się 30 listopada w Warszawie. Wydarzenie nawiązywało do zorganizowanej przez „Brzask” 5 listopada 2016 r. konferencji pod hasłem „Dekomunizacja nie przejdzie”, która rozpoczęła cykl corocznych konferencji historycznych.

W pierwszym panelu prowadzonym przez redakcję „Brzasku” przedstawiono wyjaśnienie czym jest czym jest dekomunizacja i dlaczego trzeba z nią walczyć. Zwrócono uwagę na przebieg tego zjawiska od początku lat 90. do czasów współczesnych, omówiono poszczególne etapy oraz jego instytucjonalizację. Poruszono kwestię programów szkolnych oraz medialnej propagandy. Omówiono również rolę IPN i poszerzające się kompetencje tej instytucji.

Nasza redakcja zwróciła także uwagę na zapisy ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o przymusowej zmianie nazw ulic i jej późniejsze zmiany, w tym rozszerzenie na pomniki. Podkreśliliśmy sprzeciw lokalnych społeczności wobec dekomunizacji oraz przeanalizowaliśmy jego główne źródła. Wspomnieliśmy też o zagranicznym oburzeniu z powodu niszczenia w Polsce pamięci o bohaterach antyfaszystowskiego ruchu oporu oraz o upamiętniających ich inicjatywach.

W drugim panelu konferencji zaprezentowano lokalne działania przeciwko dekomunizacji prowadzone w poszczególnych miastach na przykładzie obrony ulic Dąbrowszczaków w Gdańsku, Olsztynie oraz Warszawie. Referatom towarzyszył pokaz zdjęć z protestów, pikników oraz pikiet przeciwko dekomunizacji ulic.

Do problematyki niszczenia pomników odniósł się prelegent z Kostrzyna. Omówił on działania samorządów dążących do zachowania pomników żołnierzy Armii Czerwonej oraz zaprezentował zestawienie zdjęć monumentów.

Ostatni element omawiany w tym panelu dotyczył prawnego aspektu problemu zmiany nazw ulic, a szczególnie orzeczeń sądów administracyjnych, które w niektórych przypadkach uchyliły zmiany nazw zaproponowane przez wojewodów.

W ostatnim panelu zaprezentowana została działalność Kampanii Historia Czerwona, istniejącej od 2013 roku oraz poruszono kwestię wykorzystywania mediów społecznościowych do promowania historii ruchu robotniczego.

Konferencja stworzyła możliwość wymiany informacji i poznania się osób walcząc w obronie prawdy historycznej oraz przyczyniła się do integracji środowiska. „Brzask” będzie aktywnie wspierał i uczestniczył w kolejnych tego typu inicjatywach.

Brzask, 2 grudnia 2019 r.