Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Europejskie Spotkanie Komunistyczne w walce przeciwko antykomunizmowi i fałszowaniu historii

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Tegoroczne Europejskie Spotkanie Komunistyczne obradowało 9 grudnia w Parlamencie Europejskim w Brukseli na temat „Partie komunistyczne i robotnicze w Europie przeciwko antykomunizmowi i fałszowaniu historii przez UE oraz rządy państw członkowskich, o przebudowę ruchu pracowniczego jako podstawowe walki o obalenie kapitalizmu i socjalizm”. W Spotkaniu zorganizowanym przez eurodeputowanego Komunistycznej Partii Grecji (KKE) uczestniczyli przedstawiciele 33 partii komunistycznych i robotniczych, w tym Komunistycznej Partii Polski, z 32 krajów Europy.

W wystąpieniu inaugurującym Sekretarz Generalny Komitetu Centralnego KKE Dimitris Koutsumbas skrytykował rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski we wrześniu br., która w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej obarcza ZSRR winą za wybuch konfliktu. Mówił również o niedopuszczalności zrównywania komunizmu z nazizmem oraz represjach, jakie obecnie spotykają komunistów w różnych państwach Unii Europejskiej. Dodał iż wiele sił uznających się za ”lewicowe i postępowe” również bierze udział w antykomunistycznej kampanii. Koutsumbas podkreślił jak ważną rolę w walce z fałszowaniem historii i antykomunizmem odgrywa edukacja.

Delegat KPP w swoim wystąpieniu oprócz oceny ww. rezolucji PE omówił sytuację w Polsce, między innymi problem fałszowania historii i jego konsekwencje oraz ustawę dekomunizacyjną z 2016 roku. Poruszona została również sprawa toczącego się od 4 lat procesu sądowego członków partii i redakcji pisma „Brzask”. Do represji wobec KPP odnosili się też przedstawiciele innych partii, wyrażając poparcie dla naszej partii.

Spotkanie przyjęło wspólne stanowisko, które prezentujemy:

Partie komunistyczne oraz Spotkanie Komunistyczne wzywają narody i robotników Europy do potępienia antykomunistycznej rezolucji Parlamentu Europejskiego.

O zdecydowane poparcie dla partii komunistycznych i robotniczych!

Komunistyczne i robotnicze partie Europy, uczestniczące w Europejskim Spotkaniu Komunistycznym 2019 r., potępiają niedawną oburzającą antykomunistyczną rezolucję Parlamentu Europejskiego. Dokument ten, którego celem jest niszczenie prawdy historycznej, kładzie podwaliny pod rehabilitację faszyzmu, który podnosi głowę w Europie. Czerwony sztandar na Reichstagu jest niepodważalnych dowodem na to kto pokonał nazizm – faszyzm.

Decydujący wkład Związku Radzieckiego w zniszczenie faszyzmu – nazizmu i wieczne potępienie ich zbrodni, kosztował krew milionów zabitych, milionów rannych, niezliczonych ofiar poniesionych w antyfaszystowskiej walce narodów Europy. Tego nie da się wymazać, nie można go zniekształcić historyczną nikczemnością, taką jak rezolucja, która prowokacyjnie próbuje zrównać komunizm z faszyzmem – systemem który rodzi się i ewoluuje z kapitalizmu.

Ludzie pracy, narody Europy doskonale wiedzą, że nowe antyspołeczne i antydemokratyczne środki, represje wobec ruchu robotniczego idą zawsze w parze z nasileniem się antykomunizmu.

Wzywamy do potępienia i walki z antykomunistyczną rezolucją Parlamentu Europejskiego!

Wzywamy do odwrócenia się od antykomunizmu i zablokowania go, działania przeciwko antykomunistycznej histerii oraz wzmocnienia różnymi sposobami partii komunistycznych i robotniczych w Europie!

red., 14 grudnia 2019 r.