Boliwia nie jest sama!

Zamach stanu w Boliwii spotkał się z międzynarodowym potępieniem. Partie komunistyczne z krajów Ameryki Łacińskiej wystąpiły ze wspólnym stanowiskiem, pod którym do tej pory podpisało się kilkanaście partii.

Osądzono w nim związane z zamachem stanu akty agresji, potępiono prześladowania oraz porwania działaczy społecznych oraz politycznych partii MAS oraz Komunistycznej Partii Boliwii, dokonywane przez grupy paramilitarne.0

Wezwano do zorganizowania międzynarodowej akcji wyrażających sprzeciw wobec zamachu stanu oraz Światowego Dnia Solidarności z Republiką Boliwii.

red., 12 listopada 2019 r.

OŚWIADCZENIE PARTII KOMUNISTYCZNEJ (WŁOCHY) W SPRAWIE WYDARZEŃ W BOLIWII

Partia Komunistyczna (Partito Comunista, Włochy) zdecydowanie potępia zamach stanu w Boliwii, przeprowadzony przez siły prawicowe i armię przy wsparciu USA oraz wyraża solidarność z boliwijskim ludem pracującym i prezydentem Moralesem, zmuszonym do rezygnacji pod groźbą rozpętania wojny domowej przez burżuazyjną opozycję.

Działania podejmowane podczas prezydentury Moralesa, która trwała 14 lat i została potwierdzona w ostatnich wyborach, zapoczątkowały wychodzenie z nędzy i zacofania przez ludność Boliwii, nadając jej godność i akceptowalne warunki życia, dzięki nacjonalizacji strategicznych sektorów gospodarki i polityce mającej na celu zaspokojenie potrzeb mas ludowych, otwarcie kontrastującej z interesami ponadnarodowych monopoli i boliwijskiej burżuazji, wspieranej przez amerykańskich imperialistów.

Wydarzenia w Boliwii są częścią wznowionej imperialistycznej strategii Stanów Zjednoczonych, mającej na celu przywrócenie kontroli nad krajami Ameryki Łacińskiej, poprzez zacieśnienie blokady przeciwko Kubie, destabilizację Wenezueli, Salwadoru i Nikaragui, po brutalne represje przeciw ludowi w Ekwadorze i Chile.

Imperializm i boliwijska burżuazja depczą wolę narodu, wyrażoną poprzez demokratyczne głosowanie w ostatnich wyborach, w które potwierdziło prezydenta Moralesa jako głowę państwa. Lekcja, którą musimy wyciągnąć z tych wydarzeń, polega na tym, że w ramach porządku burżuazyjnego wybory nie mają znaczenia, ponieważ burżuazja jest gotowa zaprzeczyć jakiejkolwiek zasadzie demokratycznej w imię ochrony zysku kapitału, jak w wielu wypadkach pokazała historia.

Jak uczył nas Lenin i Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa, tylko poprzez zastąpienie państwa burżuazyjnego proletariackim możliwe jest zagwarantowanie rozwoju na korzyść mas pracujących. Niestosowanie tej zasady jest głównym ograniczeniem procesów rewolucyjnych rozpoczętych w Ameryce Łacińskiej w ciągu ostatnich dziesięcioleci.

Wyrażamy naszą solidarność i wsparcie dla towarzyszy z Komunistycznej Partii Boliwii, rewolucjonistów, boliwijskich robotników i prezydenta Moralesa, aby nasilili walkę z burżuazją i imperializmem, w przekonaniu, że lud Boliwii będzie miał siłę odeprzeć imperialistyczny atak i rozpocząć marsz w kierunku socjalizmu.

Rzym, 11.11.2019 BIURO POLITYCZNE KOMITETU CENTRALNEGO PARTII KOMUNISTYCZNEJ (WŁOCHY)

Reklama

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑

%d blogerów lubi to: