Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

XXI Międzynarodowe Spotkanie Partii Komunistycznych i Robotniczych

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Tegoroczne spotkanie partii komunistycznych obradowało od 18 do 20 października w Izmirze. Organizatorami były Komunistyczna Partia Turcji oraz Komunistyczna Partia Grecji.

W spotkaniu uczestniczyło 137 delegatów reprezentujących 74 partie z 58 krajów. Trzydniowe obrady odbywały się pod hasłem 100 rocznicy powstania Międzynarodówki Komunistycznej oraz walki o pokój i socjalizm.

Uczestnicy Spotkania zauważyli, że pogłębiają się sprzeczności między pracą, a kapitałem, przy jednoczesnym narastaniu agresywności kapitalizmu.

„Wzrasta liczba operacji wojskowych agresji, działań destabilizacyjnych, sankcji, blokad prowadzonych przez siły imperialistyczne, a w szczególności USA oraz inne kapitalistyczne siły w UE. NATO wywiera presję na państwa członkowskie aby te zwiększały wydatki zbrojeniowe (…) Pojawiają się też plany tworzenia Armii Europejskiej.”

Środowisko naturalne jest niszczone w imię chciwości i zysków monopoli, czego przykład stanowi wypalanie lasów w Amazonii. Rozwój techniczny i naukowy zamiast służyć ludzkości i postępowi, pod dyktando kapitału zwiększa potencjał zniszczenia.

Pomimo trudności ludzie pracy i siły ludowe odpowiadają na atak ze strony kapitału. Wybuchają strajki i inne walki pracownicze, a także rozwija się ludowy opór wobec okupacji i imperialistycznych zagrożeń, jak również walka o swobody demokratyczne.

W tych warunkach niezbędne jest wzmocnienie internacjonalistycznej solidarności między partiami komunistycznymi oraz klasowymi organizacjami pracowniczymi, ruchami społecznymi, ludowymi i postępowymi.

Uczestnicy spotkania wyrazili solidarność w szczególności z ludami Turcji i Grecji oraz komunistami z tych krajów, którzy działają w złożonych warunkach, ponieważ sytuacja we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego zagraża światowemu pokojowi.

XXI Spotkanie Partii Komunistycznych i Robotniczych wezwało do podjęcia wspólnych działań:
– wspierających strajkujących oraz walczących o prawa pracownicze;
– solidarności z komunistami i innymi działaczami rewolucyjnymi poddanymi represjom, zakazom działalności i atakom na demokratyczne prawa oraz wolności, wystąpień przeciwko antykomunizmowi oraz zniekształcaniu historii socjalizmu i ruchu rewolucyjnego, upamiętnienia 75 rocznicy antyfaszystowskiego zwycięstwa, a także potępienia niedawnej rezolucji Parlamentu Europejskiego;
– szerokiego świętowania 150 rocznicy urodzin W.I. Lenina;
– solidarności z socjalistyczną Kubą, zmagającą się z politycznym, ekonomicznym i militarnym oblężeniem ze strony USA i ich sojuszników, na rzecz zakończenia blokady Kuby przez USA;
– poparcia ludów walczących przeciwko imperialistycznym agresjom USA i ich sojuszników, potępienia tureckiej operacji w Syrii;
– solidarności z ludem Palestyny cierpiącym w wyniku ciągłej izraelskiej agresji oraz z ludami Korei,Wenezueli, Nikaragui, Boliwii i Iranu walczących z sankcjami USA, z ludami powstającymi przeciwko reakcyjnym dyktaturom, a szczególnie ludem Sudanu oraz innymi na Bliskim Wschodzie i w Afryce;
– wsparcia dla kobiet walczących o równouprawnienie i wyzwolenie od ucisku, dyskryminacji i wyzysku;
– walki o pokój oraz suwerenność, przeciwko militaryzmowi i wojnie, a także bazom wojsk USA/NATO, przeciwko NATO oraz o likwidację broni atomowej.