Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Stanowisko Komunistycznej Partii Turcji - Ręce precz od Syrii

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Syria cierpi od 8 lat.

Około ośmiu lat temu w Syrii rozpoczęły się antyrządowe demonstracje, które wkrótce potem zamieniły się w zbrojne powstanie, w niektórych miastach wybuchły walki. Następnie, wraz z zaangażowaniem sił zewnętrznych rozpoczęła się wojna domowa i imperialistyczna okupacja dowodzona przez USA.

Wówczas wdrażano plany amerykańskich imperialistów względem Bliskiego Wschodu. Rząd AKP był bardziej niż chętny do odgrywania roli aktora w tych planach. Stany Zjednoczone i AKP uzbrajały oraz szkoliły różne grupy przeciwników rządów Assada w Syrii. NATO, MIT (Turecka Narodowa Agencja Wywiadu) i CIA zaangażowały się w Syrii. Gangi dżihadystów uzbrajano w najnowocześniejszą broń. Z gangów tych formowano armie.

Turcja przejęła odpowiedzialność za ich szkolenie. Dodatkowo w Antalyi i Istambule odbywały się spotkania z udziałem przedstawicielami tych gangów. Turcja płaciła im wynagrodzenia.

AKP wyszła poza ingerowanie w sprawy wewnętrzne sąsiedniej Syrii i podjęła się bezpośredniego prowokowania wojny domowej. Jednakże proces ten nie przebiegał zgodnie z oczekiwaniami USA i AKP. Lud Syrii opierał się imperialistycznej okupacji i reakcyjnym gangom.

Lud Syrii zapłacił w ciągu tych ośmiu lat wysoką cenę. Syria straciła setki tysięcy obywateli. Miliony ludzi zostało wysiedlonych. W XXI wieku doświadczyli warunków rodem ze średniowiecza. Mieszkańcy niektórych regionów zostali poddani najdotkliwszemu barbarzyństwu i okrucieństwu.

AKP PRZEZ 8 OSTATNICH LAT POPEŁNIAŁO ZBRODNIE
Syria pozostaje pod faktyczną okupacją i jest krajem podzielonym. Gangi dżihadystów i ich siły zbrojne wciąż terroryzują niektóre regiony.

Przez 8 ostatnich lat AKP popełnia wielkie zbrodnie ignorując suwerenność innego kraju.
Otwarcie finansuje i szkoli separatystyczne oraz dżihadystyczne gangi oraz wysyła ich grupy zbrojne do Syrii.

Rząd AKP wraz z władzami USA to główni kryminaliści odpowiedzialni za tragedię Syryjczyków. To ich przestępstwo zostało popełnione w imię przyniesienia wolności ludowi Syrii, a otworzyła ranę nie tylko w Syrii, ale w całym regionie, która nie może być uleczona przez lata.

AKP I USA TO WSPÓLNICY ZBRODNI
Ani rząd AKP, ani USA i inne siły imperialistyczne nie mogą przynieść ludowi Syrii pokoju. Jasne jest, że retoryka o pokoju i wolności, której używają te imperialistyczne siły, widzące rozwiązanie w rządach lokalnych, autonomicznych i nacjonalizmie, to nic innego jak produkt imperialistycznej strategii dzielenia ludu. Działania oparte na nich oraz na nacjonalizmie są bezowocne.

Decyzja o pokojowej i dostatniej przyszłości należy jedynie do ludu Syrii. Żądania klasy pracującej Syrii stoją w sprzeczności z imperialistyczną agresją ostatnich 8 lat, należą do nich niepodległość, suwerenność i integralność terytorialna.

Obecna operacja AKP przeciwko państwu, którego suwerenność łamie pod pretekstem obrony bezpieczeństwa Turcji, jest nie do zaakceptowania.

Dodatkowo jej usprawiedliwianie rzekomym dążeniem do powrotu wysiedlonych Syryjczyków, jest niczym innym jak hipokryzją.

SIŁY IMPERIALISTYCZNE TO REALNE ZAGROŻENIE DLA NASZEGO BEZPIECZEŃSTWA
Prawdziwym zagrożeniem dla bezpieczeństwa naszego kraju jest NATO, USA i współpracujące z nimi siły imperialistyczne.

Pokój w Syrii zapanuje dopiero, gdy imperialistyczne siły okupacyjne wycofają się z regionu. To Syryjczycy powinni zadecydować o przyszłości Syrii.

Komitet Centralny Komunistycznej Partii Turcji
9.10.2019