Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Jedyny komunistyczny kandydat w wyborach

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Jedyny komunistyczny kandydat w wyborach parlamentarnych Lech Fabiańczyk kandyduje w Koszalinie, z miejsca 6 na liście numer 3.

Lech Fabiańczyk – członek Komunistycznej Partii Polski, historyk, publicysta, reżyser, twórca ponad 100 filmów dokumentalnych, inicjator akcji społecznych i edukacyjnych oraz działacz lokalny. W parlamencie chce się zająć tworzeniem sprawiedliwej polityki społecznej, chroniącej ludzką godność i podmiotowość oraz obroną prawdy historycznej.

„Komunizm jest dążeniem do wprowadzenia w życie zasady „Każdemu według potrzeb, od każdego według jego możliwości. Czyż może być lepsza forma ustroju społecznego?”