Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Życzenia Komunistycznej Partii Grecji dla V Zjazdu KPP

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Drodzy Towarzysze,

Greccy Komuniści przesyłają najszczersze, bratnie życzenia dla V Zjazdu Komunistycznej Partii Polski i wyrażają szczerą internacjonalistyczną solidarność z Waszą partią w walce o interesy polskiego ludu.

KKE rozumie trudne warunki, w których działacie i będzie stać u waszego boku, potępia antykomunizm i polityczne procesy przeciwko waszym członkom, redakcji gazety, a także wszelkie antykomunistyczne prawa uchwalane przez parlament.

Wyrażamy całkowity i zdecydowany sprzeciw wobec tego reakcyjnego aktu prawnego.

Wyrażamy niezachwianą solidarność w walce z narastającą antykomunistyczną kampanią polskich władz. Starają się one narzucać antykomunistyczne prawa, represje i zakaz działalności komunistycznej, upowszechnić oburzające niszczenie antyfaszystowskich pomników.

Myślą, że w ten sposób wypaczą prawdę historyczną i zrównają komunizm z faszystowskim monstrum.

Ich dotychczasowe wysiłki nie przyniosły skutku! Antykomunistyczne represje zostały w waszym kraju wykorzystane do zaprezentowania solidarności partii komunistycznych i robotniczych oraz ze strony Europejskiej Inicjatywy Komunistycznej, której założycielami były nasze partie. Proletariacka solidarność jest potężną bronią, którą trzeba wykorzystywać.

KKE głęboko ceni wsparcie i solidarność ze strony KPP oraz wartościowe poparcie waszej partii przeciwko zniszczeniu pomnika Nikosa Belojanisa, greckiego komunistycznego bohatera.

Antykomunizm, antyradzieckość i antyspołeczna propaganda, przyjęcie coraz bardziej reakcyjnych pozycji przez parlamenty narodowe i międzynarodowy sojusz kapitalistyczny – Unię Europejską, dowodzą, że kapitaliści nie czują się pewni. Są zajęci słabym tempem odbudowy rozwoju kapitalistycznego, który zaostrza antagonizmy między imperializmami.

Tworzą się warunki dla nowego kapitalistycznego kryzysu, nowych imperialistycznych wojen o kontrolę nad zasobami naturalnymi, materiałami oraz rynkami, a także drogami przesyłu energii.

Plany potężnych monopoli rozwijają się w południowo-wschodniej części Morza Śródziemnego, na Bałkanach, na Bliskim Wschodzie wraz z niedawnymi interwencjami USA, NATO i UE mającymi na celu zabezpieczenie ich interesów, szczególnie przeciwko Rosji i Chinom.

W Grecji w wynik europejskich i krajowych wyborów pokazał niezadowolenie ludu z rządów Syrizy, które kontynuowały antyspołeczną politykę poprzednich rządów PASOKu i Nowej Demokracji. Jednak to niezadowolenie pchnęło lud do powrotu do starych, zużytych rozwiązań rządowych proponowanych przez PASOK i Nową Demokrację.

Wynik KKE dowodzi, że jest ona stabilną siłą broniącą interesów ludu. 300 tysięcy głosów i 15 osobowy klub w krajowym parlamencie oraz 2 członków Parlamentu Europejskiego, przyczynią się do wzmocnienia klasy pracującej i walki ludu przeciwko problemom, którym stawia czoła.

W trudnych warunkach polaryzacji, szantażu i dylematów, fakt, że KKE kroczyła ramię w ramię z tysiącami ludzi głosujących wcześniej na Syrizę lub Pasok czy inne partie, pokazując, że coraz więcej ludzi z klasy pracującej ceni politykę KKE, słucha uważnie naszych postulatów i pozytywnie ocenia działania na rzecz ludowego kontrataku.

Jednakże ruch klasy pracującej w naszym kraju musi przejść fazę większej dynamiki oraz masowego kontrataku. Jest to częściowo wynik niszczącego wpływu Syrizy na świadomość ruchu pracowniczego i ludu w Grecji, mającego na celu manipulowanie pracownikami, chwalenie imperialistycznych sojuszy takich jak UE i NATO oraz złudzeń, że kapitalizm może zostać ucywilizowany.

Dotkliwa antyspołeczna polityka rządu Syrizy i ANEL to typowy przykład działań socjaldemokracji służącej kapitałowi oraz imperialistycznym sojuszom.

Kryminalna organizacja Złoty Świt została wykluczona z greckiego parlamentu. To pozytywna wiadomość, KKE miała w tym swój wielki wkład poprzez konsekwentną walkę z faszyzmem oraz kapitalizmem, który tworzy faszyzm.

Jednocześnie nasza partia jest gotowa dołożyć wszelkich wysiłków do walki z nacjonalistycznymi, prawicowymi nastrojami oraz pojawiającymi się i nasilającymi działaniami grup skrajnej prawicy.

Drodzy Towarzysze,

Wiemy, że stoimy w obliczu negatywnego układu sił w Grecji i w Europie. Jednakże historyczne doświadczenie pokazuje, że nie ma statycznych, niezmiennych sytuacji. Układ sił zmienia się, na rzecz tego działamy z całych sił. Aby wzmocnić walkę klasy pracującej i jej sojusz z warstwami ludowymi, wzmocnić antykapitalistyczne i antymonopolistycze działania, obalić burżuazyjną władzę i zastąpić ją władzą klasy pracującej, socjalizmem, aby opuścić UE, NATO oraz wszelkie inne imperialistyczne sojusze.

Ta linia może wzmocnić walkę partii komunistycznych poprzez wzmocnienie łączności z klasą pracującą, z ludem i młodzieżą, aby zakorzenić się w fabrykach, na uniwersytetach i lokalnych społecznościach oraz prowadzić walkę o aktualne i nowoczesne potrzeby ludu.

Wierząc w naszą wizję świata, marksizm-leninizm, w rewolucyjną walkę klasy pracującej, mając głębokie przekonanie że kapitalistyczne barbarzyństwo to ślepa uliczka dla ludów, w 100 lat od powstania Międzynarodówki Komunistycznej, odważnie stwierdzamy: Naszą przyszłością nie jest kapitalizm, lecz nowy świat, socjalizm!

Z gorącym, braterskim pozdrowieniem
Wydział Spraw Międzynarodowych KC KKE