Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Upadek Huty Częstochowa

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Upada kolejny wielki zakład przemysłowy. Huta Częstochowa może przestać istnieć przed końcem sierpnia. Tymczasowy nadzorca sądowy do 23 sierpnia ma złożyć sprawozdanie wskazujące, czy ma ona środki na przeprowadzenie upadłości. Później sąd zadecyduje o rozpoczęciu procedury upadłościowej prowadzącej do sprzedaży zakładu. Może się jednak okazać, że sytuacja jest tak zła iż elektrownia przestanie dostarczać Hucie energię, a jej działalność zakończy się.

Dla 5 tysięcy pracowników Huty oraz powiązanych z nią przedsiębiorstw będzie to oznaczać utratę pracy. Problem będzie miała również sama Częstochowa. Huta stanowi ważny element poboru wody do miejskich wodociągów.

Wygaszenie Huty będzie miało również skutki ekologiczne, ponieważ wyłączenie pomp spowoduje zalanie części maszyn.

Sprawa ma wymiar polityczny. Rząd Mateusza Morawieckiego, chętnie mówiący o „repolonizacji” i „odbudowie Polski”, odmówił nacjonalizacji Huty Częstochowa, której domagały się związki zawodowe.

Huta Częstochowa jest jednym z najstarszych, wciąż działających, zakładów przemysłowych na ziemiach polskich. Jej budowa zaczęła się w roku 1896. Produkcji nie przerwały ani I ani II Wojna Światowa. W ramach planu sześcioletniego po 1948 roku rozpoczęła się znaczna rozbudowa Huty. Wybudowano nowe wydziały produkcyjne i rozwinięto park maszynowy.

Wielkim wydarzeniem było uruchomienie pierwszego pieca martenowskiego.

W 1994 roku rozpoczęły się redukcje. Zamknięto część wydziałów oraz zminimalizowano zatrudnienie. W roku 2005 hutę przejął ukraiński inwestor, a nazwę zakładu zmieniono na ISD Częstochowa Sp. z o.o. Właściciele popadli w problemy finansowe, a związku z czym w marcu br. w Hucie wstrzymano produkcję.

Po raz kolejny kryzys kapitalizmu oraz logika minimalizacji kosztów doprowadziła do zniszczenia tego, co budowały pokolenia pracowników.

red. 09.08.2019r.