Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Uchwała nr 1 V Zjazdu KPP

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


V Zjazd Komunistycznej Partii Polski, wobec nasilających się represji wobec Partii oraz planowanych zmian prawa dążących do zakazu działalności partii komunistycznej i innych ruchów lewicowych a także praktycznej penalizacji posiadania materiałów publikacji i przedmiotów związanych z historią ruchu robotniczego, socjalizmu i PRL, postanowił o nie wprowadzaniu żadnych zmian w Statucie, Programie i charakterze Partii.