Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Afera Piebiaka

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Wiceminister Łukasz Piebiak podał się do dymisji po tym gdy na jaw wyszły jego powiązania z internetowymi trollami i udział w planowaniu kampanii nienawiści wobec sędziów. To nie pierwszy przypadek, gdy rząd PiSu pośrednio lub bezpośrednio korzysta z usług osób szerzących dezinformację i oczerniających przeciwników politycznych.

Była to część kampanii przeciwko sędziom walczącym o niezależność sądownictwa. Politycy PiS oraz specjaliści od dezinformacji tworzyli wrażenie jakoby sprzeciw wobec „samowoli” sędziów był powszechny. Ujawniali prywatne informacje o sędziach, a nawet są podejrzewani o złamanie ustawy o ochronie danych osobowych. W planowaniu działań wobec opozycji uczestniczyć mieli członkowie Krajowej Rady Sądownictwa, rzecznicy dyscyplinarni oraz sędziowie, którzy skorzystali na reformach „dobrej zmiany”.

Minister Piebiak podał się do dymisji, jednak trudno liczyć na rozwiązanie sprawy przez upolitycznioną, kontrolowaną przez PiS prokuraturę. Problem będzie się nasilał, bo mało prawdopodobne aby minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który jest również prokuratorem generalnym, nie wiedział o procederze uprawianym przez swojego podwładnego.

PiS manipuluje nie tylko w mediach publicznych, ale również w internecie. Nie jest przypadkiem wysyp pseudopatriotycznych inicjatyw oraz profili w mediach społecznościowych, zajmujących się między innymi fałszowaniem historii.

Poza wykorzystywaniem ich w bieżącej walce politycznej chodzi bowiem również o zatrucie umysłów młodych ludzi, którymi najłatwiej manipulować za pośrednictwem przekazu w sieci. Charakter internetu sprzyja tym manipulacjom. Krótkie informacje i sensacje zastępują analizy oraz poważne artykuły. Pozorna anonimowość daje natomiast poczucie bezkarności, umożliwiając hejtowanie.

Ta sama władza, która zachęca do działania posłusznych jej komentatorów, wyjątkowo ostro reaguje jednak na krytykę. Wykorzystanie prawa przeciwko politycznym przeciwnikom, czego doświadczają obecnie redaktorzy „Brzasku”, będzie coraz powszechniejsze.

red. 22.08.2019r.