Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Przewidywania greckich komunistów się sprawdzają

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Wybory parlamentarne odbywające się 7 lipca w Grecji wygrała konserwatywna Nowa Demokracja, która uzyskała 40% głosów i 158 mandatów w 300 osobowym parlamencie, czyli większość pozwalającą na samodzielne sformowanie rządu. Nowa Demokracja pokonała rządzącą od 4 lat socjaldemokratyczną Syrizę, która otrzymała 31,5%.

Potwierdziły się przewidywania greckich komunistów od dawna ostrzegających, że polityka oportunistów z Syrizy, spełniających żądania wielkiego kapitału otworzy prawicy drogę do władzy.

Na Komunistyczną Partię Grecji (KKE) zagłosowało 300 tysięcy osób, czyli 5,3%. KKE zachowała dotychczasową liczbę 15 deputowanych.

Poza tym reprezentację w greckim parlamencie będzie mieć centrolewicowy Ruch na rzecz Zmian (KINAL), nacjonalistyczny Grecki Wybór oraz Realistyczny Europejski Front Nieposłuszeństwa (MeRA25). 3% progu wyborczego nie przekroczył skrajnie prawicowy Złoty Świt.

Sekretarz Generalny KC KKE Dimitris Koutsoumpas komentując wyniki wyborów powiedział, że odzwierciedlają one nowy układ sił między partiami burżuazyjnymi, przyczyniają się do utrwalenia dwupartyjnego systemu oraz konserwatyzmu.

Powszechne niezadowolenie z rządów Syrizy, zdemobilizowało lewicowy elektorat. Zmiana partii rządzącej z Syrizy na Nową Demokrację niewiele zmieni w zakresie antyspołecznej polityki władz. Dodał, że „nowa grupa parlamentarna KKE poświęci wszystkie siły promowaniu i obronie interesów klasy pracującej i warstw ludowych”.

Komuniści planują organizowanie oporu przeciwko nowym kapitalistycznym reformom w zakładach pracy, miejscach zamieszkania, szkołach i na uniwersytetach.

Brzask, 9 lipca 2019