Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

Promocja książki - Powstanie z ruin. Odbudowa Warszawy w latach 1945-1946

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


4 lipca b.r. w warszawskim Teatrze Powszechnym odbyło się spotkanie z Robertem Nowakiem – autorem książki „Powstanie z ruin. Odbudowa Warszawy w latach 1945-1956”.

Jest to pierwsza od lat publikacja, która w rzetelny sposób przedstawia wysiłek społeczny towarzyszący odbudowie Warszawy po II wojnie światowej.

Autor sprzeciwia się polityce historycznej negującej wagę powojennej rekonstrukcji miasta. Podkreśla, że Warszawę podnosili z ruin ludzie, którzy po 17 stycznia 1945 roku przybywali do zniszczonego miasta. Powiedział r, że po 1945 roku swoje miejsce w stolicy znaleźli biedni mieszkańcy wsi i małych miast, dotąd pogardzani przez klasy uprzywilejowane. Nowak zwrócił uwagę na zupełnie inny charakter powojennej Warszawy, w której stworzono obszerne przestrzenie publiczne i dobrze rozwiniętą infrastrukturę dla mieszkańców.

Robert Nowak w swojej książce opowiedział również historię powstania i rozwoju Biura Odbudowy Stolicy, które ujęło podnoszenie Warszawy z gruzów w ramy instytucjonalne oraz omówił spory między różnymi koncepcjami architektonicznymi.

Brzask, 5 lipca 2019