Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

1 Maja w Warszawie

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


Ponad 300 osób wzięło udział w demonstracji pierwszomajowej w Warszawie

Wiec rozpoczął się od odśpiewania „Międzynarodówki”. Następnie przemawiali przedstawiciele Historii Czerwonej, RSS, Komunistycznej Partii Polski oraz Studenckiego Komitetu Antyfaszystowskiego.

Przedstawicielka KPP zwróciła uwagę jak wiele polscy pracownicy stracili w wyniku kontrrewolucji i wprowadzenia kapitalizmu. Przypomniała o zniszczeniu w ciągu ostatnich 30 lat wielu osiągnięć Polski Ludowej. Mówiła między innymi o likwidacji kilkuset wielkich zakładów pracy, bezrobociu oraz łamaniu praw pracowniczych. Wspomniała również o tym, że mieszkańców mniejszych miast zmuszonych było do emigracji, a bezrobocie spadło głównie w wyniku wyjazdu młodych ludzi za granicę.

Po wiecu, przy dźwiękach rewolucyjnej muzyki, demonstrujący przeszli przez centrum Warszawy na Plac Grzybowski, pod kamień upamiętniający pierwszą zbrojną demonstrację socjalistów w 1904 roku. Nad demonstracją widocznych było wiele czerwonych sztandarów, a także flaga Wenezueli, na znak solidarności z ludem tego kraju przeciwstawiającym się próbie zamachu stanu.

red.