Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

W 76 rocznicę powstania w getcie warszawskim

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


W 76 rocznicę powstania w getcie warszawskim odbyły się niezależne od państwowych uroczystości organizowane m. in. przez Studencki Komitet Antyfaszystowski, Kolektyw Syrena i Historię Czerwoną.

Obchody rocznicy stały się jednocześnie protestem przeciwko rządowej polityce historycznej IPN. O znaczeniu i potrzebie walki z fałszowaniem historii świadczy przykład działań na rzecz zachowania ulicy Józefa Lewartowskiego, która to nazwa, pomimo zmiany narzuconej przez wojewodę, powróciła na mapę Warszawy.

Józef Lewartowski był działaczem Komunistycznej Partii Polski i twórcą Bloku Antyfaszystowskiego – pierwszej organizacji prowadzącej walkę zbrojną w getcie warszawskim. Za swoją działalność został zamordowany przez hitlerowców w 1942 r.0

Obrona ul. Lewartowskiego rozpoczęła się w 2016 r. W jej ramach odbywały się spotkania z mieszkańcami, rozdawano ulotki, a w rocznicę powstania – 19 kwietnia – na upamiętniającym Lewartowskiego kamieniu co roku składano żonkile. Również w tym roku upamiętniono twórcę Bloku Antyfaszystowskiego. Uczestnicy uroczystości zatrzymali się przy poświęconym mu obelisku, na którym złożyli kwiaty, a chór odśpiewał pieśni rewolucyjne.

Marsz przeszedł następnie pod inne miejsca pamięci, w tym kopiec usypany w miejscu bunkra, w którym zginęło dowództwo Żydowskiej Organizacji Bojowej.

Nad pochodem powiewały czerwone sztandary oraz sztandar kompanii im. Naftalego Botwina, w walczącej w ramach Brygad Międzynarodowych podczas Wojny Domowej w Hiszpanii 1936-1939. Przypominano, że w powstaniu w getcie walczyli między innymi żydowscy rewolucjoniści.

red.