Pierwszy Maja od 135 lat jest dniem walki o słuszne prawa ludzi pracy oraz wolność i sprawiedliwość społeczną, prawo do pracy i godnego życia

20 lat walki o prawa pracownicze greckiego Frontu Walki PAME

Opublikowano:

Kategoria: Bez kategorii


20 lat temu rozpoczęła działalność grecka centrala związkowa Ogólnorobotniczy Front Walki (PAME). Związek ten został utworzony 3 kwietnia 1999 roku z połączenia 230 związków zawodowych oraz 18 regionalnych federacji związków zawodowych i centrów związkowych.

Obecnie związki zawodowe wchodzące w skład PAME zrzeszają około 850 tysięcy pracowników. PAME występuje przeciwko ugodowej polityce innych związków zawodowych. Sprzeciwia się między innymi przyjmowaniu do central związkowych organizacji przedsiębiorców. Wyróżnia się zdecydowanie klasowym charakterem oraz działaniami wychodzącymi poza doraźne walki pracownicze.

Od początku istnienia PAME włączyło się między innymi w ruch przeciwko imperializmowi NATO oraz wojnom napastniczym. Organizowało blokady dróg i demonstracje podczas odbywających się w Grecji ćwiczeń wojskowych Sojuszu. Od roku 2000 należy do Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU). Współpracuje także z Komunistyczną Partią Grecji (KKE).

PAME organizowało liczne strajki oraz wiece przeciwko polityce cięć socjalnych narzucanej Grecji przez Unię Europejską. Setki tysięcy pracowników uczestniczyło w szeregu przeprowadzonych przez centrale związkowe strajków generalnych.

W 20 rocznicę powstania PAME apeluje do innych greckich związków zawodowych o zaprzestanie traktowania działalności związkowej jak prowadzenia przedsiębiorstwa i usunięcie z szeregów organizacji grup związanych z kapitalistami.

5 kwietnia 2019 r., red.